Hopp til innhold

Fagstoff

Hvem kan du snakke med utenfor skolen?

Hvem kan du snakke med hvis du møter på personlige utfordringer mens du går på videregående? Det finnes mange tilbud til deg som trenger informasjon eller noen å prate med.
Foto av kvinne som sitter med bena i kors med PC mens hun snakker i en mobiltelefon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvis du møter på en utfordring mens du går på videregående, er det viktig å ha noen å snakke med og finne riktig informasjon. Mange får hjelp av familie og venner, men ofte kan en også ha behov for noen andre å snakke med.

Her har vi laget en oversikt over noen at de nettstedene du kan oppsøke for å finne informasjon og noen å snakke med. Husk at hvis det du står overfor er et akutt og livstruende problem, må du alltid ringe 113.

Det er ikke alltid du finner noen å snakke med eller den informasjonen du trenger på første forsøk. Da er det viktig å ikke gi opp, men forsøke igjen.

Hvem kan du snakke med, og hvor kan du finne informasjon?

Hjelpetelefoner og noen å snakke med

Alarmtelefonen for barn og unge Her kan du ringe eller chatte hvis du opplever en vanskelig situasjon og er bekymret for deg selv eller andre.

Mental helses hjelpetelefon Døgnåpen og anonym telefontjeneste hvis du trenger noen å snakke med.

Kors på halsen Her kan du ringe eller skrive med en voksen som er frivillig i Røde kors.

Kirkens SOS Døgnåpen telefon, chatte- og meldingstjeneste hvis du trenger noen å snakke med.

Generell informasjon for ungdom

Ung.no Dette er en statens informasjonskanal for ungdom. Her finner du kvalitetssikret info om mange ulike tema som helse, økonomi, utdanning, fritid, samfunn og rettigheter.

Fysisk og psykisk helse

Fastlegen kan svare på alle spørsmål som har med din helse å gjøre og kan henvise deg videre hvis det er behov for det.

Legevakten kan hjelpe deg med akutte spørsmål om din helse når fastlegekontoret er stengt. Trenger du øyeblikkelig hjelp, ringer du 113.

Helsenorge.no Helsedirektoratets informasjonsside. Her finner du informasjon om fysisk og psykisk helse.

Sex og samfunn. Dette er senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Her kan du finne informasjon om sex, seksualitet og seksuell helse.

Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud for ungdom mellom 13–21 år. Her kan du stille spørsmål til en helsesøster eller lege med taushetsplikt. De kan gi deg råd om fysisk og psykisk helse. På helsestasjonen for ungdom kan du for eksempel få råd om stress, seksualitet, mobbing, mistanke om graviditet, prevensjon, testing av kjønnsykdommer, spising, mistrivsel, tristhet osv.

Sidemedord.no Her kan du sende inn anonyme spørsmål eller dele tanker og følelser med andre brukere og ansatte veiledere.

Ung.no. Still spørsmål eller søk blant 275 000 ulike svar på spørsmål fra ungdom.

ROS Rådgiving om spiseforstyrrelser

Diabetslinjen Her kan du stille spørsmål om diabetes.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

Giftinformasjonen Gir råd og hjelp ved akutt forgiftning.

Mental helse ungdom

Unge funksjonshemmede

Angstringen

Spiseforstyrrelsesforeningen

Bipolarforeningen

Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Graviditet, sex og seksualitet

Amathea Råd til ufrivillige gravide.

Sex og samfunns chat Her kan du stille spørsmål om sex, seksualitet og seksuell helse.

Sex og samfunn. Dette er senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Her kan du finne informasjon om sex, seksualitet og seksuell helse.

Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud for ungdom mellom 13–21 år. Her kan du stille spørsmål til en helsesøster eller lege med taushetsplikt. De kan gi deg råd om fysisk og psykisk helse. På helsestasjonen for ungdom kan du for eksempel få råd om stress, seksualitet, mobbing, mistanke om graviditet, prevensjon, testing av kjønnsykdommer, spising, mistrivsel, tristhet osv.

Fastlegen kan svare på alle spørsmål som har med din helse å gjøre og henvise deg videre hvis det er behov for det.

Helsestasjonen for kjønn og seksualitet. Dette er et lavterskeltilbud for alle mellom 0–30 år som vil snakke om temaer knyttet til LHBT+.

Kjønn og identitet

Ungdomstelefonen Her kan du stille spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet.

Ichatten.no Chat om kjønnsidentitet.

Skeivchat Her kan du chatte anonymt med unge skeive.

Skeiv ungdom

Helsestasjonen for kjønn og seksualitet. Dette er et lavterskeltilbud for alle mellom 0–30 år som vil snakke om temaer knyttet til LHBT+.

Rus og avhengighet

Hjelpelinjen Her kan ringe eller chatte om problemer med avhengighet av pengespill og dataspill.

Giftinformasjonen Gir råd og hjelp ved akutt forgiftning.

Rustelefonen Her kan ringe, chatte eller sende melding hvis du har spørsmål om rus og rusmidler.

Dopingkontakten Her kan du ringe, chatte eller sende melding hvis du har spørsmål om kropp, trening og doping.

Snus og røykeslutt Informasjon hvis du ønsker å slutte å røyke eller snuse.

Vold, tvang, mobbing og overgrep

Alarmtelefonen for barn og unge Her kan du ringe eller chatte hvis du opplever en vanskelig situasjon og er bekymret for deg selv eller andre.

Kors på halsen Her kan du ringe eller skrive med en voksen som er frivillig i Røde kors.

Sidemedord.no Her kan du sende inn anonyme spørsmål eller dele tanker og følelser med andre brukere og ansatte veiledere.

Jentevakta En anonym chat- og telefontjeneste for unge jenter.

Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

SnakkOmMobbing.no Anonym chattetjeneste der du kan stille spørsmål til en fagperson om mobbing.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. Her kan du ringe anonymt hvis du har spørsmål eller trenger å snakke med noen om seksuelt misbruk.

Overgrepsmottak Her kan du ta kontakt ved voldtekt eller andre seksuelle overgrep.

Senter for seksuelt misbrukte menn Her kan du ta kontakt hvis du er mann og har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Barneombudet

Dixi Landsforeningen for voldtatte

VAKE kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep Senteret tilbyr samtaler til personer som er utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep og vold. Det tilbys også samtaler for pårørende/nærstående.

Nok.–sentrene Sentrene har et tverrfaglig, gratis lavterskel-hjelpetilbud til personer som er utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. De veileder også lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Krisesentertilbudet Dette er et tilbud til personer som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre de har et nært forhold til. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Foreldre, kjæreste eller venner med utfordringer

Unge pårørende Her kan du stille spørsmål hvis du har venner, søsken, foreldre eller kjæreste som er fysisk eller psykisk syke.

I fengsel. En chat for barn og unge med foreldre i fengsel.

BaRsnakk Her kan du stille spørsmål hvis du er barn av en rusmisbruker.

Ivareta.no Her kan du snakke med noen om å ha foreldre eller søsken som ruser seg.

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Skole og utdanning

Utdanning.no Informasjon om utdanning og yrkesvalg.

Vilbli.no Dette er en informasjonstjeneste om videregående opplæring. Her finner du info om ulike skoler og utdanningsretninger.

Oppfølgingstjenesten (OT) Oppfølgingstjenesten veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid.

Elev- lærling- og mobbeombudene Ombudene hjelper elever i vanskelige situasjoner. Du kan spørre dem om dine rettigheter og plikter, og de arbeider blant annet med å forhindre mobbing, trakassering, diskriminering og vold.

Rettighetshjelpen Her kan du ta kontakt med Elevorganisasjonen hvis du har spørsmål om dine rettigheter som elev og lærling.

Utdanningsavdelingene i fylkene. De kan svare på spørsmål om eksamen, dokumentasjon, kvalitet, videregående opplæring for voksne og klage på karakterene.

Lånekassen.no

Forsvaret.no

Arbeid, økonomi og rettigheter

Rettighetstelefonen Her kan du få gratis info om hvilke juridiske rettigheter du har.

Økonomilappen Informasjon om personlig økonomi.

Arbeidstilsynet Informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Arbeidslivstelefonen Her kan du spørre om fysiske og psykiske problemer på jobb og lover og regler for arbeidstakere.

LO Norge Informasjon om rettigheter i arbeidslivet.

LO Sommerpatrulje Informasjon om rettigheter når du har sommerjobb (åpen i sommerhalvåret).

Forbrukerrådet

Kilder

Skoleprogrammet VIP. (2017) Sånn er livet. Elevhefte til gjennomføring av VIP.

Ung.no (2020, 21 april) Oversikt over gode hjelpetjenester. Hentet fra https://www.ung.no/oss/#hjelp

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 15.04.2020

Læringsressurser

Psykisk helse