Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Psykiske plager og psykiske lidelser

Mange ungdommer sier de er deprimerte eller har angst når de egentlig bare er litt triste eller nervøse før en prøve. Hva er egentlig forskjellen på en helt vanlig følelse, en psykisk plage og en psykisk lidelse?

Oppgave 1

Diskuter med en medelev før dere ser filmen:

 • Hva er forskjellen på å være trist og å være deprimert?

 • Hva er forskjellen på å være engstelig før en prøve og å ha angst?

Oppgave 2. Psykiske plager og psykiske lidelser

 1. Hva er en psykisk plage?

 2. Hva er en psykisk lidelse?

 3. Hva kan være årsakene til at noen utvikler en psykisk lidelse?

 4. Hvorfor er det viktig at du oppsøker profesjonell hjelp hvis du lurer på om du er i ferd med å utvikle en psykisk lidelse?

 5. Mange ungdommer bruker diagnoser på psykiske lidelser for å beskrive hvordan de har det. De sier for eksempel at de er deprimerte når de bare er litt triste, eller at de har angst når de bare er litt nervøse. Hva slags konsekvenser tror dere denne måten å snakke på kan få?

Oppgave 3. Finn ut mer om psykiske lidelser

I denne oppgaven skal du velge en psykisk lidelse og finne ut mer om hva som kjennetegner den. Velg en psykisk lidelse og finn ut

 • hvor vanlig den psykiske lidelsen er i Norge

 • hva som er de viktigste kjennetegnene på denne lidelsen

 • hva konsekvensene av lidelsen kan være

 • om denne lidelsen finnes i ulike former, og eventuelt hvilke

 • hva slags behandling det er for denne lidelsen

Kilder:

Depresjon

ung.no: Depresjon

Store medisinske leksikon: depresjon

Helsenorge: Depresjon

Norsk psykologforening: Hva er depresjon?

Angst

ung.no: Hva er angst?

Store medisinske leksikon: angst

Helsenorge: angst

Norsk psykologforening: Hva er angst og angstlidelser?

Spiseforstyrrelser

ung.no: spiseforstyrrelser

Store medisinske leksikon: spiseforstyrrelser

Helsenorge: spiseforstyrrelser

Norsk psykologforening: Hva er spiseforstyrrelser?Bipolar lidelse

ung.no: Hva er bipolar lidelse?

Store medisinske leksikon: bipolar lidelse

Helsenorge: bipolar lidelse

Norse psykologforening: Hva er bipolar lidelse?

Tvangslidelse

ung.no: Sliter med tvangslidelse

Helsenorge: Tvangslidelse (OCD)

Store medisinske leksikon: obsessiv-kompulsiv lidelse

ADHD

Ung.no: Hva er ADHD?

Store medisinske leksikon: ADHD

Norsk psykologforening: Hva er ADHD?

Trenger du noen å snakke med?

Det kan være lett å kjenne seg igjen i enkelte beskrivelser av psykiske lidelser, men det trenger ikke å bety at du selv er syk. Det er bare profesjonelle helsearbeidere som kan avgjøre om du har en psykisk lidelse. Hvis du lurer på om du har en psykisk lidelse, må du derfor altid oppsøke profesjonell hjelp.

Hvis du trenger noen å snakke med om psykiske plager eller lidelser, er det mange du kan ta kontakt med. I artiklene under finner du navnet på en rekke instanser som kan hjelpe deg:

Artikkel: Hvem kan du snakke med på videregående skole?

Artikkel: Hvem kan du snakke med utenfor skolen?

Denne oppgaven er laget i samarbeid med VIP Psykisk helse i skolen.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 21.06.2023

Læringsressurser

Psykisk helse