Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Caser om klassemiljø

Alle bør ha en bra skolehverdag. Her er et utvalg caser som lærer og elever kan jobbe med for å sikre et godt miljø og være i forkant før uheldige ting kan oppstå.
Fire ungdommer med skolebøker i gangen på skolen. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Jobb forebyggende med å få et godt og trygt klassemiljø, slik at du og dine medelever får en god skolehverdag. Her er en rekke caser som dere kan ta stilling til tidlig i skoleåret.

Hva er din rolle i klassen? Hvordan kan vi alle bidra til et godt klassemiljø?

Organisering

Reflekter over temaene alene og i grupper. Start alene og samle dere så i grupper der dere snakker om temaene. Det kan være noen sensitive tema, så det er lurt å velge en måte å jobbe med casene på som ivaretar elevene.

Framgangsmåte når dere jobber med casene

 • Jobb først med "Caser del 1 " én og én. Skriv stikkord.
 • Samle dere i grupper og ta for dere casene sammen. Velg en referent på gruppa.
 • Lærer samler inn referatene eller tar en felles gjennomgang i plenum der gruppene presenterer det de har snakket om.
 • Lærer sammenfatter og kvalitetssikrer svarene og deler med elevene. Bruk dette gjennom året hvis det oppstår noen problemstillinger knyttet til casene.
 • Hvis det er tid, så kan dere jobbe med et utvalg av casene i "Caser del 2". Bruk samme fremgangsmåte. Bytt grupper.

Caser del 1

Start med å reflektere over spørsmålene under individuelt. Skriv inn stikkord.

Caser del 2

Her er flere caser dere kan jobbe med. Velg ut et par av disse. Velg enten ut fra bildet eller fra listen under.

Caser om klassemiljø del 2

Hva gjør du hvis

 1. du føler at du ikke kan si noe høyt i klassen?
 2. det er lav interesse for fag og skole i klassen, og du egentlig er interessert i begge deler?
 3. du er på gruppe med noen som tar regi og overkjører de andre?
 4. du er på gruppe med noen som er mye borte, eller bidrar lite?
 5. du har en vanskelig dag og egentlig ikke vil dra på skolen?
 6. du ser at noen har det vanskelig?
 7. du føler at du blir holdt utenfor?
 8. du skulle ønske at dere i klassen hadde et bedre miljø?
 9. du ønsker å bli bedre kjent med noen i klassen?
 10. du sliter med å forstå tema, oppgaver eller undervisningen?
CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 15.11.2019

Læringsressurser

Skolestart