Hopp til innhold

Fagstoff

Et knippe bli kjent-leker

Det er viktig at du lærer navn så fort som mulig og bruker dem. Derfor kan en del navneleker og bli kjent-leker være nyttige. Her er finner du noen eksempler.
To barn med flosshatt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gruppen sitter i ring, og alle sier en ting de er flinke til. Eventuelt kan man ta med ting hjemmefra for å vise fram til de andre. Denne samtalen kan lede til ulike aktiviteter hvor man lærer av hverandre. Den som er god til å sy, kan lære de andre. Den som er god til å gå tur, kan vise de andre turløypene i området, og så videre.

Variasjoner

  1. Deltagerne kan få i oppgave å mime det de er flinke til.
  2. To og to forteller hverandre hva de er flinke til, og så skal alle mime det partneren deres er flink til.
  3. Denne øvelsen kan naturligvis også handle om hva man blir glad av, hva man blir trist av, hva man synes er kjedelig, hva man blir sint av, og så videre. Tilpass det gjerne til dagens tema.

Hva har vi til felles?

To og to sitter sammen og finner ut hva de har til felles. Det kan for eksempel være alder, hvilke land de har vært i, at de har sett en elg eller en slange, at de liker blå klær eller at de er morgenfugler eller B-mennesker. Etterpå kan man i plenum presentere for de andre hva man har til felles.

Variasjon

Også her kan man mime eller dramatisere hva man har felles.

Still dere på rekke uten å snakke

Når lederen sier «klar», skal deltagerne i gruppa stille seg på rekke etter hvem som er eldst. Det er ikke lov å snakke underveis.

Variasjoner

  1. I stedet for alder kan man stille seg på rekke etter postnummer, første bokstav i etternavnet, øyenfarge (fra lys til mørk) eller høyde.
  2. I større grupper kan man gjøre dette til en konkurranse ved å dele gruppa i to. Den halvdelen som blir først ferdig, vinner.

Bytte plass

Alle står i ring og legger en gjenstand foran seg for å markere plassen der de står. En står i midten og har ingen plass. Den som står i midten, sier: «Jeg heter [navn], og jeg [forteller noe om seg selv, for eksempel en egenskap eller noe man liker].» Alle som har den samme egenskapen, skal nå bytte plass. Hvis noen for eksempel sier «jeg heter Jorunn, og jeg har en katt,» skal alle som har en katt, bytte plass. Den i midten prøver å ta en plass når byttet skjer, slik at en ny person havner i midten.

Pek på

En fin og litt annerledes bli kjent-lek som skjerper sansene og konsentrasjonen. Alle går fritt rundt i rommet. Når lederen klapper, skal alle stoppe momentant og lukke øynene med en gang. Lederen sier så «pek på» og nevner en ting i rommet eller navnet til en av deltagerne. Alle skal da med øynene lukket peke dit hvor de tror tingen eller personen står.

Fleip eller fakta?

To og to går sammen. De skal presentere seg for hverandre og fortelle noe som er riktig, og noe som er galt. Den andre skal finne ut hva som er fleip og fakta. For eksempel kan man gi fire opplysninger om seg selv, tre riktige og en gal. Ta gjerne en gjennomgang i plenum etterpå.

«Jeg heter …, og jeg gjør sånn»

Alle står i ring. En og en presenterer seg ved å si: «Jeg heter [navn], og jeg gjør sånn [man gjør en enkel bevegelse].» Hele gruppa svarer med å si: «Hei, [navn], du gjør sånn.» (Hele gruppa gjentar bevegelsen.)

Bytte navn

Denne leken virker enkel, men er vanskeligere enn man tror. Den krever at alle har ørene åpne og virkelig lytter til hverandre. Alle skal gå rundt og håndhilse på hverandre. Man hilser ved å ta en annen person i hånden og si navnet sitt. Alle «får» et navn fra den man hilser på, og det er dette nye navnet man skal bruke neste gang man hilser. Man bruker altså et nytt navn hver gang man hilser. Når man «får» sitt eget navn tilbake, er man ferdig og går ut av gruppa.

Eksempel:

Siri og Hanne hilser på hverandre. Siri hilser ved å si «Siri», og Hanne sier «Hanne». De har nå fått hverandres navn. Neste gang Siri hilser på noen, sier hun «Hanne», og Hanne sier «Siri» neste gang hun hilser på noen.

CC BY-SASkrevet av Landslaget Drama i skolen (LDS) v/ Mette Nyheim .
Sist faglig oppdatert 01.06.2018

Læringsressurser

Skolestart