Hopp til innhold

Fagstoff

Nettsider som sammensatt tekst

Som andre sammensatte tekster har nettsider en avsender, ei målgruppe og et formål. I en retorisk analyse skal du se på alle elementene på nettsida som avsenderen bruker for å påvirke mottakeren og nå målet sitt.
Designet av ei nettside på en datamaskin i vinkla perspektiv. Grafisk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nettsteder som sammensatte tekster

De fleste nettsteder er sammensatte tekster som kan bestå av verbaltekst, bilder, film og lyd. Du kan også finne andre teksttyper, som spill, quizer, tabeller og så videre. Det som skiller et nettsted fra mange andre sammensatte tekster, er at du kan navigere deg i en struktur ved hjelp av lenker. Noen lenker tar deg ut av nettstedet og til andre nettsteder. Strukturen, med både de interne og de eksterne lenkene, er en del av teksten.

Når du analyserer et nettsted, går du i dybden for å forstå hvordan innhold, struktur, design og navigasjon fungerer sammen. Alle i samspill påvirker hvordan vi oppfatter nettstedet.

I en retorisk analyse av et nettsted skal du først beskrive tekstens kontekst, men hva betyr det?

Sett teksten i kontekst

I en analyse skal du først presentere teksten: navn, url-adresse og hvem som står bak innholdet. Prøv også å definere målgruppa og hva formålet til nettstedet er. Denne informasjonen setter teksten i en kontekst og er til hjelp når du skal vurdere hele nettstedet til slutt i analysen:

Hvem produserer og står bak innholdet?

 • Innholdet kan være produsert av privatpersoner, av offentlige institusjoner eller av bedrifter.
 • Innholdet kan være produsert av enkeltpersoner eller av mange enkeltpersoner som danner et kollektiv (fellesskap). Mange nettsteder har også profesjonelle redaksjoner bestående av journalister, fotografer, web-designere og så videre.

Hva er formålet med nettstedet?

Vi skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle nettsteder.

 • Formålet med kommersielle nettsteder er å markedsføre et produkt eller en tjeneste som kunden betaler for. (Eksempel: Zalando.no)
 • Ikke-kommersielle nettsteder derimot, tar ikke betalt for bruk av innholdet. (Eksempel: NRK.no)
 • Mange nettsteder tilbyr brukerne gratis tjenester som finansieres gjennom reklame på nettsidene. Denne typen nettsteder kan vi kalle delvis kommersielle. (Eksempel: Fotballfrue.no)
 • Noen nettsteder skal først og fremst formidle informasjon, som for eksempel ulike slags leksikon og nettsteder drevet av offentlige institusjoner. (Eksempel: SNL.no)
 • Noen nettsteder dekker framfor alt sosiale behov hos brukerne. (Eksempel: Instagram.com)
 • Portaler og søkemotorer samler innhold fra ei rekke andre nettsteder med ulike egenskaper og formål. (Eksempel: Google.com)

Hvem er målgruppa?

Noen nettsteder har klart avgrensa og nokså snevre målgrupper, mens andre henvender seg til store brukergrupper.

Analyser teksten

Etter å ha presentert nettstedet og satt det i kontekst, skal du gå tettere inn på de ulike elementene. I denne analysedelen er det viktig å bruke eksempler fra teksten når du skriver:

Beskriv og analyser innhold, design, struktur

Hvordan er de ulike delene utforma? Beskriv virkemidler og hvordan de påvirker mottakerne:

 • Innhold: bilder, tekst, video, lyd og så videre
 • Design: farger, fonter, bruk av symboler, layout og så videre
 • Struktur: overordna organisering av innholdet
 • Navigasjon: Hvordan du bruker og beveger deg gjennom nettstedet.

Etos, patos og logos

Virkemidlene som du finner i designet av nettstedet, er brukt for å kommunisere et budskap og påvirke mottakerne:

 • Hvordan bygger nettstedet opp sin troverdighet (etos)?
 • Hvilke deler av nettstedet appellerer til fornuften (logos)?
 • Hvilke deler av nettstedet appellerer til følelsene (patos)?
 • Hvilken appellform dominerer?

Helhetsvurdering

Hvordan klarer nettstedet å kommunisere med si målgruppe? Er innhold, design, struktur og navigasjon utforma slik at nettsida er vellykka?

Repeter fagstoff:

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Jon Hoem, Marthe Johanne Moe og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 22.05.2020

Læringsressurser

Retorisk analyse