Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser en reklameannonse

Studer og analysér denne annonsen fra Lerum. Bruk begreper fra retorikken.
Reklameannonse for Lerum eplejus. Illustrasjon.
Beskrivelse av annonsen

Reklameannonsen for Lerums eplejus er en helsides annonse. Den viser et nærbilde av en juskartong på et bord. Juskartongen er plassert midt på sida, og det ligger store grønne epler til venstre og høyre for den.

Som bakgrunn er det lagt inn et landskapsbilde av et fjordlandskap med grønne enger og skoger og snødekte fjelltopper rundt. Bakgrunnsbildet er noe uskarpt, mens kartongen og eplene i forgrunnen vises klart og tydelig.

Juskartongen i forgrunnen er hvit, med et svakt, uregelmessig mønster som etterlikner vanndråper. Midt på kartongen er det et bilde i høydeformat som viser to–tre friske, lysegrønne og fuktige epler i forgrunnen og en fjord og snødekte fjell i kalde blåfarger i bakgrunnen.

Eplene dekker omtrent halve bildet. Tvers over bildet står ordet "Lerums" skrevet med store bokstaver og en skrifttype som etterlikner pen, litt gammeldags handskrift. I det øvre venstre hjørnet av bildet er det lagt inn en rød trekant, og i denne trekanten står teksten "Nytt design" med hvit skrift og versaler.

Til høyre og venstre over juskartongen er det plassert to korte tekster. Skriften er hvit og likner på en personlig handskrift. Teksten til venstre er skrevet med versaler og lyder "Ny pakning". Ei hvit pil peker ned mot toppen av kartongen. Der står det skrevet "Lerums eplejus" med svart skrift i en enkel, vanlig font.

Teksten til høyre over kartongen er holdt i vanlig skriveskrift og lyder "Laga av folk som ikkje e eplekjekke". Også her er det ei hvit pil under teksten som peker mot det øvre høyre hjørnet av kartongen. Der står logoen til produsenten Lerum. Logoen er en rød oval med navnet Lerum inni. Navnet er skrevet med hvite bokstaver og handskriftsliknende font.

Nederst i annonsen er det plassert to tekstelementer. Til venstre står brødteksten til annonsen, skrevet med nokså liten svart skrift og helt vanlig skrivefont. Brødteksten lyder: "I saftbygda i Sogn har me vore særs opptekne av frukt og bær i over 100 år. Då er det kanskje ikkje så rart at produkta frå Lerum blir så gode. Eplejusen vår er laga av den finaste frukta, som er pressa når ho er på sitt aller beste. Prøv vår friske eplejus i ny pakning, kanskje du får litt frukt på hjernen du og."

Nederst til høyre står logoen til Lerum, og rett under logoen står det en liten tekst med svart skrift: "Frukt og bær på hjernen i over 100 år".

Oversikt over teksten

Den retoriske situasjonen: Hvem sier hva til hvem, hvor, når, hvordan og hvorfor?

 • Hvilken sjanger er dette?
 • Hvor finner vi til vanlig denne typen tekst?
 • Hva er formålet med teksten?
 • Hva er produktet som skal selges?
 • Hvilken egenskap ved produktet er det annonsen fokuserer på?

  (Kjøp Lerum eplejus fordi ...)

 • Hva er målgruppa for teksten?
 • Finn informasjon om sender på Internett (lerum.no). Hva produserer bedriften? Hvor holder den til?

Nærlesing

Beskriv de enkelte delene annonsen er satt sammen av.

Hovedbildet

 • Hva er blikkfanget?
 • Hva er plassert i forgrunnen?
 • Beskriv bakgrunnen. Hva viser den?

Tittel (overskrift)

 • Hva kan sies å være overskriften i annonsen?
 • Hva slags informasjon gir den?
 • Hva slags tone skapes gjennom ord og skrifttyper?

Brødtekst

 • Hvor er den plassert?
 • Hvilken målform er brukt?
 • Hva slags faktainformasjon gir brødteksten?
 • Hva slags løfter gir den? (Ta også med teksten som står nederst på selve juspakningen.)

Logo og slagord

 • Hvor ofte vises Lerum-logoen?
 • Hva er slagordet til Lerum?
 • Hva slags inntrykk av sender gir slagordet?

Fargebruk

 • Hvilken farge er den mest iøynefallende i annonsen?
 • Hvilken informasjon er det som framheves ved hjelp av denne fargen?
 • Hvilke farger er det mest av i annonsen? Er det kjølige eller varme farger?

Argumentasjonen i annonsen

Undersøk hvordan bilder, tekst og grafiske virkemidler brukes til få sender til å framstå som troverdig, til å gi saksinformasjon og til å appellere til følelsene hos leseren.

Etos: senders troverdighet

 • Hvordan prøver sender å framstå i annonsen?
 • Hvordan bidrar tekst, bilder og grafiske virkemidler til å skape dette inntrykket av sender?

Logos: direkte argumentasjon

 • Hvor mange etterprøvbare fakta finner vi i annonsen?
 • Hva er påstander som ikke kan etterprøves?
 • Hva kan få oss til å godta påstandene likevel?

Patos: appell til følelsene

 • Hvorfor blir varen plassert sammen med friske epler?
 • Hva er det landskapet som vises i bakgrunnen, skal fortelle om varen?
 • Hvorfor gjentas motivet vi ser på hovedbildet, også på juskartongen?
 • Hvordan bidrar fargevalget i annonsen til å understreke salgsbudskapet?
 • Hvilke språklige virkemidler bruker sender for å skape et positivt inntrykk av varen?

Oppsummering

 • Hvilken type argumentasjon finner du minst av?
 • Hvilken type argumentasjon dominerer?
 • Er argumentasjonen i annonsen gjennomarbeidet slik at både tekst og bilder formidler et entydig og virkningsfullt reklamebudskap? Med andre ord: Er dette en vellykket tekst, retorisk sett?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Retorisk analyse