Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bedre HMS med følelser?

Bruk kampanjevideoen som modell og inspirasjon for å lage en informasjonsvideo eller annonse om et tema innen HMS i ditt programområde.


Oppgave

Del 1: Se filmen fra kampanjen "Mamma presenterer"

Del 2: Svar på spørsmålene individuelt og skriv ned svarene.

  1. Hva er budskapet i denne kampanjefilmen?
  2. Hvem er målgruppa for kampanjen?
  3. Hvordan får dere vanligvis informasjon om HMS?

Del 3: Diskuter i grupper.

  1. Hvorfor er moren til sjåføren med i denne filmen om HMS for utenlandske langtransportsjåfører?
  2. Hva er forskjeller mellom mer standard informasjonsmateriale om HMS og denne filmen?
  3. Hvordan tror dere budskapet i filmen treffer målgruppa?

Del 4: Prøv selv.

  1. Velg et tema fra HMS som er spesielt viktig i ditt fagområde.
  2. Hent inspirasjon fra denne videoen og lag en idé til en film eller annonse om dette temaet. Tenk på at dere skal påvirke en yrkesgruppe til å følge gode sikkerhetsrutiner på jobb ved å spille på følelser.


CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Ida Marie Ellefsen.
Sist faglig oppdatert 06.12.2019

Læringsressurser

Retorisk analyse