Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Annerledes

Hvordan framstiller ei novelle og en animert kortfilm gutter som utfordrer tradisjonelle kjønnsroller?
Transvestitt med blå hatt. Sommerparade 2002, Oslo.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Tankene deres om forventninger til gutter

Gå sammen i grupper. Lag en tabell som den dere ser under og diskuter ut fra egne erfaringer i hverdagen. En er sekretær og noterer ned svar i hver kolonne i tabellen.

Hva skal gutter gjøre?

Hva skal gutter ikke gjøre?

Hvilke forventninger har samfunnet til hvordan gutter skal se ut, kle seg, oppføre seg og hva de skal være interessert i?

Hvilke forventninger har samfunnet til hvordan gutter ikke skal se ut, oppføre seg og hva de skal være interessert i?

Del 2. Les med en partner

Gå sammen i par. En av dere skal ha rolle som "leser", den andre som "lytter".

Hva skal "lytteren" gjøre?

 • sitte stille og lytte
 • svare på spørsmålet leseren stiller mot slutten

Hva skal "leseren" gjøre?

 • Les novella "Annerledes" høyt for "lytteren" (lenke nederst på sida). Men stopp når du kommer til det siste avsnittet. Still da spørsmålet: "Nå er det bare noen få setninger igjen av novella. Hva tror du skjer?"
 • Etter at "lytteren" har kommet med sitt forslag – les ferdig novella.

Hvordan gikk det? Klarte lytteren å komme med et forslag som ligna avslutninga, eller så hen ikke denne avslutninga komme i det hele tatt?

Del 3. Diskuter i par

 1. Hva mener dere forfatteren ønsker å fortelle deg som leser med denne teksten?
 2. Hovedpersonens sinnsstemning skifter hele tida. Hvor mange slike stemningsskifter (små vendepunkter) finner vi i teksten?
 3. Kommer opplysninga om at hovedpersonen er en gutt helt overraskende, eller finner du frampek i novella som antyder dette?
 4. Hvilken konflikt opplever hovedpersonen? Og hvilken løsning på konflikten har han valgt så langt i livet?
 5. Hovedpersonen regner ikke med at han vil møte forståelse hos noen andre for hvordan han er. Har han grunn til å være redd? Grunngi svaret deres.

Del 4. En kortfilm om kjønn og identitet

Kortfilmen Bendik og Monsteret

Skriv alene først:

 1. Hvordan viser filmen at samfunnet har spesielle forventninger til gutter?
 2. Hvorfor tror du de som har laget filmen, har satt inn et monster som er snilt og ikke liker å skremme?
 3. Hva mener du er temaet i filmen?
 4. Velg ett sitat fra filmen som du syns får fram tematikken godt.
 5. Gå sammen i grupper:

 6. Diskuter spørsmål a–c.
 7. Fortell hverandre hvilket sitat dere valgte, og hvorfor dere valgte nettopp dette.

Del 5. Sammenlign novelle og film

Sitt i grupper. Ha hvert deres ark eller hver deres PC foran dere. Den første delen skal dere gjøre uten å snakke sammen.

Fullfør setningene under:

 • Jeg mener den viktigste likheten mellom novella og filmen er ...
 • Jeg mener den viktigste forskjellen mellom novella og filmen er ...
 • Høyde-/vendepunktet i filmen var da ...
 • Høyde-/vendepunktet i novella var da ...
 • Det viktigste virkemiddelet for å få fram temaet i novella er ...
 • Det viktigste virkemiddelet for å få fram temaet i filmen er ...

Les deretter opp for hverandre. Har dere lagt vekt på det samme? Diskuter og begrunn setningene dere har laget.

Del 6. Skriv et avsnitt i par

Nå skal dere prøve dere på å skrive i par. Målet med oppgava er å skrive ett avsnitt der dere sammenligner ett moment i filmen og novella. Dere kan velge mellom å:

 • skrive et avsnitt der dere sammenligner temaet i tekstene
 • skrive et avsnitt der dere sammenligner høyde-/vendepunktet i tekstene
 • skrive et avsnitt der dere sammenligner det viktigste virkemiddelet i tekstene

Dere bestemmer selv hvilken strategi dere vil velge:

 • Taktikk 1: Dere skriver hver deres førstesetning på et avsnitt og bytter etter hver setning.
 • Taktikk 2. Dere starter på hvert deres avsnitt, men bytter ark/dokument hvert tredje minutt.
 • Taktikk 3. En snakker, mens den andre skriver. Diskuter om høytlesinga viser at språket må fikses på noen steder.
 • Taktikk 4. Egen taktikk som dere finner på selv.

Bruk gjerne ressursen som er lenket til under som modelltekst.

Del 7. Få noen andre til å vurdere dere

Nå skal dere sitte med to avsnitt. Ta det avsnittet dere mener er det beste og bytt med et annet par i klassen. Nå skal dere kommentere hverandres tekster skriftlig, som om dere var lærere. Legg vekt på dette:

 • Gjør temasetninga det klart hva avsnittet skal handle om?
 • Er det brukt fagbegreper om virkemidler der det er relevant?
 • Har setningene god oppbygging?
 • Er det brukt setningskoplere, slik at det er god flyt mellom setningene?
 • Er sammenligningene relevante og begrunnet ved at skriveren viser til sitater eller konkrete hendelser i novella/filmen?

Relatert innhold

Novelle om ungdom og identitet. Elevtekst.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Kjønnsroller i tekster