Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Jobb med filmen Bunad

Ei fortvila ung jente med bunad mellom to oppgitte voksne i bakgrunnen. Foto.

Del 1: Før du ser filmen

 1. Hvilke assosiasjoner får du til tittelen i filmen – Bunad?

 2. Har du bunad eller ei annen form for folkedrakt? Hvorfor/hvorfor ikke?

 3. Hva tror du filmen kommer til å handle om?

Del 2: Se filmen Bunad

Se Bunad på bibliotektjenesten Filmbib. Logg inn med Bibliotekkortet.

Del 3: Diskuter filmen

 1. Hva mener du er hovedtema i filmen?

 2. Hvilket inntrykk får du av de tre hovedpersonene? Forklar!

 3. Hva tenker du om hvordan de tre kommuniserer og oppfører seg? Fullfør denne setninga om hver av dem: "Hvis jeg hadde vært ..., så ..."

 4. Hva tror du filmskaperen ønsker å få fram i denne filmen?

Del 4: Drøft temaet identitet

I grupper:

 1. Hvorfor er bunad blitt så viktig for mange, tror dere?

 2. Er det typisk norsk å være så opptatt av nasjonaldrakter, eller kjenner dere til flere kulturer der det er viktig? Gjør gjerne et nettsøk.

 3. I filmen velger jenta til slutt å droppe bunaden og konfirmere seg i en vanlig penkjole. Hva tenker dere om årsaken til at hun tar det valget?

 4. Hvordan henger kropp og identitet sammen? Hva slags fordommer finnes om utseende og personlige egenskaper? Les disse artiklene og diskuter:

  Forskning.no: "Tjukke mennesker er late og dumme"

  Psykiskhelse.no: "Kroppskultur: Selvforakt og kunstig identitet"

 5. Hvilke andre eksempler på fordommer knytta til kropp og identitet kan dere komme på?

 6. Er det mulig å fjerne fordommer om kropp og identitet, tror dere? Begrunn svaret!

Relatert innhold

Kortfilmen Bunad handler om kropp og identitet, tradisjonskonflikter og generasjonsmotsetninger.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 02.02.2023

Læringsressurser

Kulturmøter og identitet