Hopp til innhold

Veiledning

Hvem er de andre, egentlig?

På tide å bli skikkelig kjent med hverandre! Bruk arbeidet med et portrettintervju til å bli bedre kjent med en i klassen – og gjøre klassen bedre kjent med vedkommende.

Elev sitter ved pulten.

Hvem er egentlig de nye klassekompisene dine?

Arbeidet med et portrettintervju gir deg et godt utgangspunkt for å bli godt kjent med en i klassen du ikke kjente til fra før. Dessuten krever forarbeidet du skal gjøre at du må snakke med flere elever i klassen.


Sjangeren portrettintervju

I et journalistisk portrettintervju er målet at leseren skal bli bedre kjent med en person. Ulike sider ved intervjuobjektet skal komme frem, og journalisten prøver ofte å avdekke bestemte personlighetstrekk og ukjente sider ved å gjengi hendelser og situasjoner personen forteller om. Det er også vanlig å beskrive kroppsspråket og miljøet personen befinner seg i under intervjuet.

Du skal nå innta rollen som journalist og intervjuer, og gjøre en grundig jobb i forberedelsene av intervjusituasjonen og gjennomføring av intervjuet. Til slutt skal du sette sammen intervjuet.

Hva skal du gjøre?

Arbeidet skal foregå i denne rekkefølgen:

 1. Forarbeid

  • Hva vet du om personen fra før? Hva lurer du på?
 2. Research

  • Research i klassen
  • Research på Internett
 3. Forberedelse til intervjuet

  • Lag gode spørsmål
  • Forbered opptak
 4. Gjennomføring av intervjuet

  • Selve intervjuet
 5. Velg ut og sett sammen

  • Velg ut
  • Sette sammen intervjuet
 6. Ferdigstilling

  • Intervjuobjektet godkjenner bruk av sitater
  • Kvalitetssikring
 7. Presenter for klassen
Spørsmålstegn ansikt

Hvem er egentlig medeleven du har satt deg sammen med?

Startoppgave: Finn ditt intervjuobjekt

Du får tre minutter til å løse oppgaven på egen hånd.

Sett deg ved siden av en i klassen du aldri har snakket med tidligere. Hvis du har snakket med alle i klassen, sett deg ved siden av den du synes du kjenner minst.

Du skal lage et portrettintervju av den du sitter ved siden av.

Sist faglig oppdatert 11.11.2019
Skrevet av Åsa Abusland og Albertine Aaberge

Læringsressurser

Å skrive portrettintervju

Læringssti

Fagstoff