Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sluttfør fagartikkelen

Etter å ha skrevet en tekst er det fristende å sende den av gårde fortest mulig. Men du kan vinne mye på å sette av litt tid til sluttføringa.

Å sluttføre teksten vil si å lese nøye gjennom og sjekke for slurvefeil, dårlige formuleringer og svak flyt. Dette er en viktig jobb. For det å levere fra seg en tekst full av slurvefeil vil gjøre et svært dårlig inntrykk på leseren din.

Oppgave 1 – les høyt

I par: Les teksten høyt for hverandre. Det å lese teksten høyt er den aller beste måten å avsløre dårlig språk på. Dårlig språk avdekker du ved at

  1. du må stoppe opp når du leser fordi du ikke helt skjønner sammenhengen i setningene dine.
  2. partneren din sier "stopp" med en gang hen synes det lugger litt språklig et sted. Hva kan være årsaken? Er det uklart språk? En setning som ikke henger helt sammen? Eller er det noe ved innholdet du bør endre på?
  3. du legger merke til språkflyten. Blir lesningen stakkato noen steder? Kunne du satt inn setningskoblere og bundet avsnittene bedre sammen?

Oppgave 2 – for deg med mange slurvefeil

Noen sliter med en del slurvefeil i teksten. Slike feil kan være vanskelige å oppdage. For noen er det lettere å se feila på papir enn på pc, og da er det å skrive ut teksten et godt råd. Du kan også lese teksten baklengs, setning for setning og ord for ord. Dette vil gjøre at du leser teksten saktere.

Oppgave 3 – det er ikke bare det indre som teller

Selvfølgelig er innholdet det viktigste i en tekst. Men førsteinntrykket leseren får når hen åpner teksten din på egen pc, eller mottar den på papir, må du også ta hensyn til. Noen gode tips:

  1. Sjekk skriftstørrelsen. Skriftstørrelse 12 er den størrelsen som er vanligst å bruke. Mindre størrelse enn det kan gjøre teksten vanskelig å lese.
  2. Du bør velge en skrifttype som er ganske nøytral. Arial og Times New Roman er eksempler på dette.
  3. Pass på at du har markert avsnittene tydelig. Du må velge enten linjeskift eller innrykk når du lager nye avsnitt. Husk å være konsekvent.
  4. Har du sjekket at du ikke har laget "hybridavsnitt"? Det vil si at du har trykket linjeskift (en gang) der det ikke skal være nytt avsnitt. Det er en uvane mange har. Du skal bare trykke linjeskift (to ganger) når du lager nye avsnitt.
  5. Har du husket å oppgi alle kilder du har brukt nederst i teksten?

Da er du klar for innlevering. Lykke til!

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 24.10.2019

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel