Hopp til innhold

Fagstoff

Finn og bruk faglitteratur

Hvordan kan du finne og bruke relevant faglitteratur til arbeidet med temaer fra fagområdet ditt?
Tre ungdommer ser på en dataskjerm.Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relevant informasjon

Det er viktig å holde tunga rett i munnen når du skal søke etter informasjon på internett. Hvis du søker på et emnenord, er du ikke garantert at kildene du får opp er de mest relevante for ditt fagområde. Derfor er det lurt å lære seg å søke mer spesifikt.

Det er mange steder du kan finne informasjon når du skal utforske et emne fra programfagene dine. Lærebøker, fagartikler på nett, og faglitteratur som tidsskrifter, lovverk og andre skriftlige dokumenter, er gode steder å starte.

For mye informasjon er ikke alltid en god ting

Et problem ved nettsøk er at det kan være for mye informasjon om et emne, slik at det blir vanskelig å fordøye og orientere seg i mengden av kilder. Da kan det være en god strategi å snevre inn søket ved å se etter mer fagspesifikk informasjon for ditt fagområde, et område du har mye kunnskap i fra før. Det gjør at du lettere kan tolke og bruke den nye informasjonen du får.

Hvis du blir kjent med gode kanaler for faglitteratur innen ditt fag, er det lettere å gjøre effektive søk og vurdere hvilke kilder som passer til ditt formål.

Et eksempel

Vi tenker oss at du skal finne ut hva en elev som går Vg2 transport og logistikk kan gjøre med klimautslipp i sin bransje. Hvis du gjør et nettsøk på "transport og klima", får du opp mange forskjellige artikler fra flere nettsteder.

Mange av disse ressursene er gode og pålitelige, men de gir deg mye generell informasjon fra mange forskjellige fagområder. Det kan være vanskelig å fordøye og orientere seg i informasjonen når det blir for mye av den, og når den blir for generell.

Klima er et emne det skrives enormt mye om. Selv om det er viktig å ha mye kunnskap fra flere fag om dette temaet, er det heller ikke meninga at du skal måtte sette deg inn i informasjon av høy vanskelighetsgrad fra andre fagområder når du skal jobbe med problemstillinga i ditt fag.

Hvis du søker med samme søkeord i bransjetidsskriftene Moderne transport og Transport og logistikk, får du opp artikler som handler om klimatiltak i transportsektoren. Hvis du leser disse først, er det nok lettere å lese mer generelle artikler om temaet etterpå, for da har du noe konkret å knytte informasjonen til.

Oppgave:

Let på nett etter nettbaserte tidsskrift og ressurser for fagområdet du utdanner deg innen, eller spør faglærere om tips.

Ikke for vanskelig, ikke for lett

En annen vurdering som vi ofte tar når vi velger kilder fra nettsøk, er hvor vanskelig kilden er å lese. Vi velger ofte bort lange tekster og tekster med det vi oppfatter som for komplisert språk. Er dette alltid lurt?

Hvis teksten har så komplisert språk og vanskelig begreper som gjør at du har problemer med å forstå hele innholdet, kan det være lurt å se om du finner andre kilder som forklarer emnet enklere. Samtidig bør teksten ha god nok faglig informasjon.

I fagspesifikke tekster brukes ofte en del fagbegreper. Fagbegrepene er viktige når du skal lære mer i faget ditt, fordi de kan gi mye mer presis informasjon enn hvis det kun brukes hverdagsspråk. Derfor er det heller ikke lurt å velge den enkleste teksten, med kun hverdagsspråk. Da lønner det seg å velge en tekst der du forstår det meste, og at du jobber med å finne ut hva vanskelige begreper betyr.

Les mer om hvordan du kan utforske fagbegreper i artikkelen "Hvordan lære seg fagbegreper?"

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 13.12.2019

Læringsressurser

Yrkesretta sjangrer