Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forarbeid til jobbsøknad

En god jobbsøknad kan åpne mange dører for deg. Det kan være lurt å fokusere på innholdet før du begynner på selve skrivingen, altså å gjøre et grundig forarbeid.
Ung mann forteller om seg selv i et jobbintervju. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

Oppgave 1

Når du skal søke jobb, er det viktig å få frem hva slags egenskaper du har som er verdifulle på en arbeidsplass. Mange synes det er vanskelig å finne de rette ordene for å beskrive seg selv på en positiv måte, derfor er det lurt å øve seg på å kjenne igjen slike egenskaper i deg selv og andre.

 1. Velg deg en rollemodell i yrket ditt. Det kan være en person som jobber et sted der du har vært på utplassering, en lærer på skolen eller en annen person innenfor fagområdet du vil jobbe i.
 2. Hva slags egenskaper har dette mennesket som gjør at du ser opp til han eller henne? Skriv ned minst tre egenskaper. Del så det du har skrevet med sidemannen.
 3. Skriv så ordene på post-it-lapper som dere klistrer på et sted der alle i klassen kan se dem. På denne måten får dere plutselig en hel meny av gode egenskaper på jobb som dere kan plukke fra.
 4. Hvilke egenskaper har du i en jobbsammenheng? Hvilke egenskaper ønsker du at du hadde? Skriv ned disse egenskapene og lagre dem et sted du finner dem igjen. Du får bruk for dem når du skal beskrive deg selv i en jobbsøknad.

Oppgave 2

Hva slags egenskaper ser arbeidsgiveren etter hos arbeidstakeren? Finn ut hvilke av dine egenskaper som er relevante i jobber du kan søke på.

 1. Finn den type stillinger du tenker at du ønsker å jobbe med i framtida på NAVs nettsider. Velg ut 3–5 annonser for jobber du kunne tenke deg å søke på. Lag en liste over egenskaper som blir nevnt i annonsene.
 2. Hvilke av dine egenskaper ser ut til å være etterspurte hos arbeidsgivere i din bransje? Sjekk dette med lista du lagde over egne egenskaper i oppgave 1.
 3. Er det noen egenskaper som går igjen i flere annonser? Sammenlikn og diskuter med en medelev: Hvorfor tror dere disse egenskapene kan være viktige for arbeidsgivere?

Oppgave 3

Nå er du snart klar for å skrive selve søknaden. Du vet mer om hvilke egenskaper du har og hva arbeidsgiveren spør etter, men hvordan kan du få fram dette på best mulig måte i en jobbsøknad?

 1. Hvilke av disse setningene mener du tydeligst viser at den som har skrevet det er ansvarsbevisst?
  "Som person er jeg ansvarsbevisst og punktlig". "De siste årene har jeg vært speiderleder for barn i aldersgruppen 7–10."
  Diskuter med en medelev. Begrunn svaret dere kommer fram til.
 2. En arbeidsgiver ønsker at den som søker på stillingen skal være punktlig, ansvarsbevisst og samarbeidsvillig. Diskuter med en medelev: Hvordan kan du vise at du er rett person for jobben i en søknad? Skriv ned minst tre setninger som viser at dere har de egenskapene.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 23.10.2019

Læringsressurser

Yrkesretta sjangrer