Hopp til innhold

Litterære tekster

Eksempel: rapport, barne- og ungdomsarbeiderfag

Dato: 10. oktober 2018
Til: Norsklærer Kristine Hansen
Fra:
Anine Pettersen, 2BUB
Sak:
Utplassering i barnehage

Rapport


Innledning

Onsdag 6. september begynte jeg i praksis i Kløverenga barnehage. Der skal jeg være utplassert fram til juleferien.

Om utplasseringsstedet

Kløverenga barnehage er en kommunal barnehage. Som alle barnehager drives den i samsvar med barnehageloven og de forskriftene som hører med til den. I tillegg bygger barnehagen arbeidet sitt på følgende verdigrunnlag:

"Vi fremmer en varm og trivelig atmosfære i Kløverenga barnehage, der barn og voksne gjør positive erfaringer i å omgås andre mennesker."

Barnehagen har 68 barn som er fordelt på fire avdelinger: På ”Maurtua” og ”Trollstua” er det barn i alderen 0–3 år, mens barna på de to største avdelingene, ”Revehi” og ”Tusenfryd”, er 3–6 år gamle.

I barnehagen er det 16 fast ansatte og to barnehagelærerstudenter fra OsloMet. De ansatte har forskjellige typer utdanning og oppgaver, som barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider, pedagogisk leder, spesialpedagog og assistent.

Kløverenga barnehage har lyse og trivelige lokaler, og det er lett å trives her. Åpningstida i barnehagen er kl. 06.45–16.45.

Arbeidsoppgavene mine

Jeg bytter på å være på avdelingene ”Maurtua” og ”Revehi” og er med på alle aktivitetene og måltidene:

”Maurtua”

Kl. 09.00 – 11.00 Frilek og aktiviteter
Kl. 10.30 – 11.00 Samling/grupper
Kl. 11.00 – 12.00 Lunsj (matdag; bakst, suppe, pizza osv.)
Kl. 12.00 – 14.00 Utelek og hvile for de små
Kl. 14.00 – 14.30 Ettermiddagsmat (matpakker)
Kl. 14.30 – 16.00 Frilek og aktiviteter

”Revehi”

Kl. 09.00 – 11.00 Frilek og aktiviteter
Kl. 10.30 – 11.00 Samling, lek og prosjekter i smågrupper
Kl. 11.00 – 12.00 Lunsj (matpakker)
Kl. 12.00 – 14.00 Utelek
Kl. 14.00 – 14.30 Ettermiddagsmat ( matpakker )
Kl. 14.30 – 16.00 Frilek og aktiviteter

Vurdering av utplasseringsstedet og egen innsats

Jeg synes utplasseringsstedet er flott. Jeg trives i lokalene og sammen med barna og de ansatte. Det er et veldig bra arbeidsmiljø i barnehagen. Dessuten tar de ansatte hensyn til at jeg er der for å lære, det er mye jeg ikke kan ennå.

Jeg synes også at min egen innsats er bra. Jeg tar initiativ til ting selv, og ser ofte hva jeg kan gjøre for å hjelpe til. Det jeg kan bli litt flinkere til, er å få enda bedre kontakt med barna, både de små og de store.

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med utplasseringa, jeg lærer mye og forstår nå bedre hvordan teori på skolen og praksis i barnehagen henger sammen.

Anine Pettersen

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 22.01.2019

Læringsressurser

Yrkesretta sjangrer