Hopp til innhold

Fagstoff

Språk- og litteraturhistorisk tidslinje

Gå inn i de ulike tidsperiodene i tidslinja og lær mer om tida som tekstene du jobber med, har blitt skrevet i: Hva skjedde i samfunnet, og hvordan påvirket det som skjedde, språket og litteraturen? Hvilke forfattere var sentrale, og hva var de opptatt av?
Tidslinje (Marthe)

Språk- og litteraturhistorisk tidslinje

Gå inn i de ulike tidsperiodene i tidslinja og lær mer om tida som tekstene du jobber med, har blitt skrevet i: Hva skjedde i samfunnet, og hvordan påvirket det som skjedde, språket og litteraturen? Hvilke forfattere var sentrale, og hva var de opptatt av?

Åpne i nytt vindu

Tidslinja skal hjelpe deg til å få en oversikt over sentrale retninger, personer og hendelser i norsk språk- og litteraturhistorie. Litteraturhistorie handler ikke om å pugge en mengde årstall og perioder – målet er å forstå hvordan endringer i samfunnet påvirker både språk og litteratur. Periodeinndelingene og årstalla er bare et hjelpemiddel til å sortere informasjonen. Du skal prøve å forstå hva som skjer, og hvorfor.

Bruk tidslinja med et kritisk blikk

Ved å jobbe med oppgavene vi har lagt inn nederst på sida, vil du få større innsikt i deler av norsk kulturhistorie. I tillegg ønsker vi at du skal reflektere over hva som kan være problematisk med ei slik tidslinje:

  • Hvorfor har periodene fått de navna de har?

  • Hva med årstalla? Starter og slutter en tendens virkelig ved et århundreskifte, eller ved et tiår?

  • Hvilke forfattere har fått plass her, og hvorfor? Er det andre forfattere som (også) burde ha vært med?

  • Hvorfor står det mindre informasjon jo nærmere vi kommer vår egen tid?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 21.09.2022

Læringsressurser

Hva er tekst i kontekst?