Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sophie Elise, Pike med perleøredobb og Mona Lisa

Hvordan framstilles unge kvinner og menn i renessansen, barokken og i dag?

Del 1: Om unge kvinner

Bildet av Mona Lisa ble malt i den perioden som omtales som "renessansen", mens Pike med perleøredobb er malt i en periode som omtales som "barokken". Fotografiet av påvirkeren Sophie Elise er fra vår tid.

 1. Sammenlikn framstillinga av kvinnene. Hvilke likheter og forskjeller finner dere?

 2. Hvilken rolle spiller den kulturhistoriske konteksten for hvordan kvinnene blir framstilt?

 3. Mener dere bildet av Sophie Elise er typisk for framstillinga av kvinner i vår tid? Begrunn svaret.

 4. Ta bilder av jentene i klassen på tre ulike måter: Ett i typisk renessansestil, ett i barokkstil og ett i moderne stil.

Del 2: Om unge menn

 1. Hvordan blir unge menn framstilt i kunsten? Finn bilder fra renessansen, barokken og moderne tid som dere syns viser typiske framstillinger av unge menn.

 2. Ta deretter bilder av guttene i klassen på samme måte som dere gjorde med jentene i oppgave 1 d.

Inspirasjon?

Om mannsportretter på Shutterstock

Om portrettmalerier i renessansen og barokken på museet The Met

Del 3: Barokkmaleriet

1. Mer om Pike med perleøredobb

Samarbeid gjerne to og to

 1. Lyssettinga i maleriet Pike med perleøredobb omtales ofte som "typisk barokk". Beskriv måten motivet er lyssatt på.
 2. Perleøredobben er et framtredende element, både i motivet og bildets tittel. Hvilke virkemidler bruker maleren for å trekke oppmerksomheten vår til dette elementet i bildet?
 3. Hvilken symbolsk betydning tror du et slikt smykke hadde på 1600-tallet?
 4. Sterke kontraster er et viktig virkemiddel i barokk kunst. Hvilke kontraster finner du i dette bildet?
 5. Studer Odd Nerdrums selvportrett malt i perioden 1984–1995. Hvilke likheter er det mellom dette portrettet og Vermeers bilde?
Barn og voksne i festlig lag. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

2. Presenter

Sammenlikn Johannes Vermeers maleri Pike med perleøredobb med Jan Steens maleri Helligetrekongersfest, som er et annet nederlandsk maleri fra omtrent samme periode.

 • Hvilket av disse maleriene er mest i tråd med de forestillingene dere har om barokk malerkunst?
 • Grunngi svaret og presenter det for resten av klassen, samtidig som dere viser bildene på storskjerm.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 06.11.2018

Læringsressurser

Kjønnsroller i tekster