Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Døden i Hamlet – evig aktuell?

"Å være eller ikke være" – kanskje ett av verdens mest kjente sitater? Skuespillet Hamlet av Shakespeare handler om hevn og døden og ble skrevet i 1603. Da har det kanskje gått ut på dato?

Del 1: Shakespeare og Hamlet

Se den korte filmen om Shakespeare under og svar på spørsmåla.

 1. Hva var typisk for en renessansehelt?
 2. Hvem er Hamlet?
 3. Hvorfor vil Hamlet hevne seg?
 4. Hva er de viktigste motivene i Hamlet?
 5. Hva er Hamlets dilemma?
 6. Hvorfor sier vi at Shakespeare er en gåtefull person?

Del 2: Er hevn akseptabelt i dag?

Diskuter i grupper:

Ifølge videoen handler Hamlet i stor grad om hevn. Hvilken rolle mener dere hevnen spiller i det moderne Norge? Er det akseptert å ta hevn om du føler deg urettferdig behandlet?

Del 3: Døden i Hamlet

Hevn er altså et viktig motiv i Hamlet. Et annet er døden. Nå skal dere lese utdrag fra skuespillet. Jobb gjerne i grupper:

 1. Les de to strofene fra Hamlet under. Hvilket syn på døden synes dere kommer fram i disse? Er strofene preget av dødsangst eller dødslengsel? Begrunn ved å peke på ord eller fraser i strofene.

Å dø, å sove –
ja bare dèt, – og se at søvnen slukker
all hjertekval, de tusen plager kjødet
er arving til. Hvor inderlig man higer
mot denne slutt: Å dø, å sove. Sove
og kanskje drømme?

Hvem ville nære denne byrde, stønne
og svette under livets åk, hvis ikke
vi følte angst for noe efter døden,
et uoppdaget land som ingen vandrer
er vendt tilbake fra? Det lammer viljen,
så vi vil heller bære gamle sorger
enn gå til nye som vi ikke kjenner.

Fra skuespillet Hamlet. Hamlet holder en hodeskalle i hånda og ser ned på den. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4: Øv inn en monolog om døden

Nå skal dere lese den mest kjente monologen fra Hamlet. Det er monologen som starter med "Å være eller ikke være" (på Nathionaltheateret.no)

 1. Gå sammen i par. Les monologen høyt for hverandre.
 2. Vil en frivillig lese monologen høyt for klassen? Kanskje er det noen som liker å stå foran publikum og dramatisere? Du får ofte en helt annen opplevelse av en dramatekst når du lytter til ei god framføring enn når du bare leser den.

Del 5: Evig aktuell eller gått ut på dato?

Skuespillet Hamlet sies å være eviggyldig. Det vil si at det handler om spørsmål som vil gjelde mennesket til alle tider. Men stemmer det?

Les gjennom monologen en gang til. Vil du si at alt i teksten er relevant for 2000-mennesket? Eller er det slik at deler av den er det, mens andre deler er mindre aktuelle?

 • Om du gjør oppgaven på ark – bruk en penn eller blyant og stryk over passasjer du mener ikke er aktuelle på 2000-tallet. Sett ring rundt passasjer som du mener er eviggyldige.
 • Om du gjør oppgaven digitalt – lim teksten inn i et redigeringsprogram og bruk ulike farger til å markere passasjer som er gått ut på dato eller holder seg i dag.

Del 6: Skriv om Hamlet, døden og 2000-tallet

Skriv en kort tekst der du enten argumenterer for at Hamlets tanker om døden er gått ut på dato eller er aktuelle i dag.

Du skal bruke sitater fra monologen i teksten din og begrunne påstandene dine ved å peke på trekk ved dagens samfunn.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.10.2020

Læringsressurser

Memento mori