Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Å tolke retoriske tekster

I vg2 bør du tolke sakprosa ved å utforske den retoriske situasjonen og avsenders etos. Hvordan kan du gå fram for å gjøre det?

Oppgave 1. Hva er retorisk situasjon?

Før dere kan gjøre neste oppgave, bør dere være sikre på at dere forstår hva innledende, avleda, endelig etos og retorisk situasjon er.

Relatert innhold

Den retoriske situasjonen er helt avgjørende for den retoriske tekstens innhold og hvordan den blir mottatt. Hva består den retoriske situasjonen av?

I grupper:

 1. Diskuter begrepene og forklar dem med egne ord til hverandre.

 2. Skriv ned eventuelle spørsmål om dere syns det er vanskelig å forstå sider ved begrepene.

I plenum:

Still spørsmålene dere har skrevet ned til resten av klassen og se om noen kan gi dere gode svar.

Oppgave 2. Den retoriske situasjonen i praksis

Hvordan kan du bruke teorien om etos og den retoriske situasjonen i praksis? Prøv deg på den unnskyldninga som ble mest kjent i året 2020. Den ble publisert av skistjerna Petter Northug etter han ble tatt for å kjøre for fort 14. august 2020. Unnskyldninga publiserte han på Instagram-kontoen sin:

Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.


Petter Northug på sin Instagramprofil 14. august, 2020

Jobb i grupper:

Skriv ned alle momenter som dere mener er relevante for å forstå den retoriske situasjonen til teksten. Da bør dere diskutere:

 1. Hva er det påtrengende problemet?

  • Hvilket problem prøver Northug å løse med instagram-innlegget?

 2. Hvem er det retoriske publikummet?

  • Hvem prøver Northug å appellere til med unnskyldninga si?

  • Kan det være flere målgrupper?

 3. Hva er de tvingende omstendighetene?

  • Hvordan vil dere bedømme Northugs innledende etos?

  • Hvorfor velger Northug å publisere innlegget på Instagram?

  • Hvordan regulerer Northugs posisjon og fortid hva han kan si og ikke si i innlegget?

 4. Svekkes eller styrkes Northugs avleda etos av innlegget? Begrunn svaret.

 5. Hvordan vil dere vurdere Northugs endelige etos? Begrunn svaret.

Oppgave 3. Les modellteksten og diskuter

Les den vedlagte modellteksten – en analyse av Petter Northugs instagram-innlegg. Strek under alle momenter som handler om den retoriske situasjonen, innledende, avleda og endelig etos.

Filer

 1. Sammenlikn det dere la vekt på i diskusjonen om Northugs tekst med modellteksten.

 2. Diskuter begrepene en gang til: Forstår dere dem, eller er det behov for ytterligere avklaringer?

 3. Ta opp eventuelle nye spørsmål om begrepene i plenum i klassen.

Oppgave 4. Finn egen retorisk tekst

Finn en nylig retorisk tekst som dere kan tolke i grupper. Det kan være en aktuell debatt, en kronikk eller et innlegg på sosiale medier. Diskuter eller skriv om denne, med særlig tanke på

 1. den retoriske situasjonen

 2. avsenders innledende, avleda og endelig etos

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Christian Lund.
Sist faglig oppdatert 19.05.2021

Læringsressurser

Å skrive retorisk analyse