Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan sammenligne innholdet i tekstene?

Når du blir bedt om å skrive sammenligninger av tekster, er det viktig å gjøre et grundig arbeid før du setter i gang med skrivinga, både aleine og sammen med andre. Nå skal du sammenligne et utdrag fra Karl Ove Knausgårds Min kamp med Sagaen om Gunnlaug Ormstunge.

Oppgava

Vedlegg: Utdrag fra Min kamp 4 av Karl Ove Knausgård (2010) og utdrag fra Soga om Gunnlaug Ormstunge, skrevet ned på 1200-tallet.

Begge de vedlagte tekstene handler om forholdet mellom far og sønn, men det er 800 år mellom dem. Sammenlign form og innhold i de to tekstene.

Kommentar: Du skal sammenligne både form og innhold, og du skal vise kunnskap om norrøn tid og samfunnet i dag. Du skal gjøre greie for virkemidler i tekstene, vise hvilken funksjon de har og grunngi dine egne tanker om tekstene. Bruk relevant fagspråk.

Vedlegg 1: Utdrag fra Min kamp 4

Relatert innhold

Utdrag fra romanen Min kamp 4 av Karl Ove Knausgård.

Vedlegg 2: Utdrag fra Soga om Gunnlaug Ormstunge

Om Gunnlaug er det sagt, at han ble tidlig voksen og stor og sterk; han hadde vakkert, lysebrunt hår, sorte øine og et godt ansikt, men nesen kunne vært penere. Han var midjesmal og bredskuldret og meget velbygget. Av lynne var han arrogant og ærekjær, stri og hard støtt og en god skald, glad i å gjøre nidviser, — derfor ble han kalt Gunnlaug Ormstunge. Hermund var mer vennesæl og var rent som en høvding å se til. Da Gunnlaug var femten år gammel, ba han faren om utrustning til en reise; han sa han ville fare utenlands og se andre folks skikker. Illuge bonde drog på det, — det var ulikt å sende ham utenlands, for det var snaut han rådde med ham her hjemme, sa han. Kort etter dette gikk Illuge bonde ut tidlig en morgen og fikk se at stabburet stod åpent; noen varesekker var lagt ut, og likeens kløvgreier. Som han stod og undret seg, kom det én leiende med fire hester. Det var Gunnlaug. Han sa: «Det er meg som har lagt ut sekkene». Illuge spurte, hvorfor han det hadde gjort. Han svarte at det var til reisen hans. «Til den får du ingen hjelp av meg», sa Illuge, «og ingensteds skal du reise, før jeg vil»; og dermed kastet han varesekkene inn igjen. Da red Gunnlaug av gårde og kom til Borg om kvelden; Torstein bonde ba ham være der, og det tok han imot.

Del 1: Nærles Min kamp 4

Les utdraget fra Min kamp 4 grundig, minst tre ganger. Det er viktig at du streker under og noterer ned stikkord til det du leser underveis.

 • Etter første gangs lesning – hva mener du er motivet i denne teksten? (Hva skjer i dette utdraget?)
 • Etter andre gangs lesning – hvordan syns du forholdet mellom far og sønn virker i teksten?
 • Etter tredje gangs lesning – hva er temaet i teksten?

Del 2: Nærles Sagaen om Gunnlaug Ormstunge

Bruk samme metode som du gjorde i del 1, men nå på utdraget fra Sagaen om Gunnlaug Ormstunge. Svar på akkurat de samme tre spørsmålene som i del 1.

Del 3: Sammenlign innholdet i tekstene

Skriv ned alt du syns kan være relevant å ta med når du skal sammenligne de to utdragene. Du kan for eksempel skrive om

 • hva som er felles for begge tekstene
 • hva som er ulikt i tekstene
 • hvordan fedrene framstår
 • hvordan guttene opptrer
 • hvem som reiser i tekstene

Del 4: Diskuter tekstene i grupper

Nå har dere jobba grundig aleine med motiv og tema i hver tekst. Da er det spennende å snakke med andre elever i klassen og se om dere har lagt merke til det samme. Diskuter svara i gruppe og noter ned det de andre sier.

Fyll ut skjemaet under eller skriv et annet sted:

Tips til sammenligninga:

Legg merke til konflikten i tekstene. I sagaen er det en åpen konflikt mellom far og sønn. Men hvordan vil dere karakterisere konflikten i Min kamp?

Hvilken av fedrene framstår som mest omsorgsfull? Hvorfor?

Hvem av sønnene viser mest følelser utad?

Sammenlign hva Karl Ove forteller om hvordan han oppfører seg overfor far og stemor og hva han sier om tankene og følelsene sine.

Legg spesielt merke til avslutninga fra utdraget til Min kamp. Hvorfor tror dere Karl Ove begynner å gråte når han tenker "Likte han meg"? Hva sier det om de følelsene han har for faren sin?

Hva kan være motivet for at Gunnlaug ønsker å reise i viking?

Del 5: Tekst i kontekst

Diskuter i grupper:

 • Både Gunnlaug og Karl Ove er tenåringer, men de lever på henholdsvis 900- og 1900-tallet. Syns du disse to tenåringene virker som de er typiske for sin tid? Du kan for eksempel peke på typiske heltrekk ved sagafiguren Gunnlaug og typiske samtidsproblemer Karl Ove opplever i utdraget.
 • Kunne Karl Ove vært en sagahelt? Hvorfor (ikke)?
 • Utdraget har vist at tenåringen Karl Ove er full av følelser. Likevel forsøker han å skjule dem for faren og stemora. Betyr det at mannsrollen ikke har forandra seg på 1000 år? Er det lov for gutter å gråte i dag?
 • Hvilken rolle spiller ære for de fire mannlige karakterene du har møtt i utdragene?

Del 6: Diskuter i plenum

Alle gruppene deler sine idéer i plenum. Få læreren til å skrive det dere sier på tavla. Noter ned eller ta bilde av tavla, slik at dere har idéene til alle elevene i klassen før dere setter i gang med å skrive sammenligninga.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 15.01.2021

Læringsressurser

Å sammenligne tekster