Hopp til innhold

Oppgave

Oppgave om transport av gods

I denne oppgaven skal du jobbe med kompetansemål fra de tre programfagene som inngår i vg2 transport og logistikk (bransjeteknikk; bransjelære; transport, logistikk og løfteoperasjoner).

Oppgaven egner seg godt til gruppearbeid og tar for seg viktige temaer som skader på gods ved godshåndtering, lasting og lossing, etiske normer, sikring av last, fraktdokumentasjon og planlegging og håndtering av farlig gods.

Sist faglig oppdatert 31.01.2022
Skrevet av Morten Gunnar Plassen

Læringsressurser

Tverrfaglige programfagsoppgaver

Oppgaver og aktiviteter