Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Eksamen for praksiskandidater i yrkessjåførfaget

Praksiskandidater som melder seg opp til teoretisk eksamen etter § 3-5 i opplæringsloven, skal gjennomføre en tverrfaglig skriftlig eksamen.

Her får du åtte eksempler på tverrfaglige eksamensoppgaver som har vært gitt til kandidater som har meldt seg opp til eksamen i yrkessjåførfaget.

Bussjåfør
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksempel 1

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du jobber som yrkessjåfør i et firma. En kunde bestiller et transportoppdrag med gods eller personer fra utlandet.

Oppgave

Beskriv hvordan du vil planlegge og gjennomføre oppdraget for enten gods- eller persontransporten.

Eksempel 2

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du er ansatt som sjåfør i en transportbedrift. Bedriften fokuserer på yrkessjåførens rolle i verdikjeden.

Oppgave

Beskriv yrkessjåførens rolle i verdikjeden, og legg spesielt vekt på

 • god kundebehandling
 • effektiv og sikker transport
 • god kostnadskontroll
 • miljøvennlig transport

Eksempel 3

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du jobber som yrkessjåfør i et transportfirma som driver med internasjonal transport. Du skal planlegge en transport på minimum 15 timer. Velg selv hvilke land transporten går gjennom, og om det er person- eller godstransport.

Oppgave

Planlegg og beskriv transporten, og gjør rede for disse punktene knyttet til transportoppdraget:

 • sjåførdokumenter
 • kjøretøydokumenter
 • lastdokumenter
 • kjøre- og hviletidsbestemmelsene
 • forsikringsordninger

Eksempel 4

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

A/S Transport driver transport mellom Norge og Sverige. For å være konkurransedyktig legger firmaet vekt på sikkerhet og økonomi.

Oppgave

Du skal ta for deg et transportoppdrag mellom Norge og Sverige.

 • Planlegg oppdraget, og beskriv gjennomføringen med dokumentasjon. Legg vekt på sikkerhet og økonomi.

Eksempel 5

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du er ansatt i en bedrift og skal planlegge en transport fra Norge til et annet land. Du kan selv velge om du skal transportere personer eller varer. Velg en bedrift du har kjennskap til fra før, for eksempel fra arbeid, utplassering, egen virksomhet eller lignende.
Bedriften legger vekt på framføringstid, lønnsom drift og miljøvennlig og sikker transport.

Oppgave

Velg selv hvilket land transporten skal gå til. Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen skal du

 • planlegge transportoppdraget og begrunne valget av transportløsning
 • beskrive aktuelle nasjonale og internasjonale transportdokumenter for denne transporten

Eksempel 6

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du er ansatt i en bedrift og skal planlegge en transport for en kunde. Velg gjerne en bedrift du har kjennskap til fra før, for eksempel fra arbeid, utplassering, egen virksomhet eller lignende.
Transportetappen er på 1 100 km og vil under normale kjøreforhold ta cirka 15 timer. Forutsett at det er vinter med skiftende vei- og føreforhold.

Du skal svare på enten alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1

Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen skal du transportere en stålkonstruksjon. Konstruksjonen er 10 meter lang, 3,2 meter bred, 2,7 meter høy og veier 20 tonn.

 • Planlegg transporten, og begrunn valgene dine med tanke på effektivitet, økonomi, miljø og sikkerhet.

Alternativ 2

Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen skal du transportere 48 personer.

 • Planlegg transporten, og begrunn valgene dine med tanke på effektivitet, økonomi, miljø og sikkerhet.

Eksempel 7

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du er ansatt som yrkessjåfør i en bedrift. Velg en bedrift som du har kjennskap til fra før, for eksempel fra arbeid, utplassering, egen virksomhet eller lignende.

Du skal svare på enten alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1

Du har fått i oppdrag å frakte et vareparti til en kunde. Du skal planlegge transportoppdraget i samsvar med kundens bestilling, bedriftens rutiner og gjeldende regelverk. Varepartiet skal fraktes 70 mil. Ta gjerne utgangspunkt i en varetype du kjenner fra egen arbeidsplass. Forklar hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor du vil gjøre det.

Besvarelsen din bør blant annet inneholde følgende punkter:

 • veitrafikklovgivning med tilhørende forskrifter
 • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
 • arbeidsmiljø
 • kvalitet
 • lønnsomhet

Alternativ 2

Du har fått i oppdrag å frakte 50 personer for en turoperatør. Du skal planlegge transportoppdraget i samsvar med kundens bestilling, bedriftens rutiner og gjeldende regelverk. Lengden på turen er 70 mil hver vei. De reisende er pensjonister, og to av dem er rullestolbrukere. Forklar hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor du vil gjøre det.

Besvarelsen din bør blant annet inneholde følgende punkter:

 • veitrafikklovgivning med tilhørende forskrifter
 • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
 • arbeidsmiljø
 • kvalitet
 • lønnsomhet

Eksempel 8

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du er ansatt som yrkessjåfør i en bedrift. Velg en bedrift du har kjennskap til fra før, for eksempel fra arbeid, utplassering, egen virksomhet eller liknende. Du kan selv velge om det er en bedrift som transporterer personer, eller om det er en bedrift som transporterer gods.
Profesjonell yrkesutøvelse og et godt rykte/renommé er viktig for å opprettholde posisjonen bedriften har i markedet.

Oppgave

Ta utgangspunkt i bedriftens transportprodukt og informasjonsflyt, og forklar

 • hvorfor god service og kundebehandling er viktig
 • hvordan du kan være med på å forbedre servicen og kundebehandlingen
 • hvordan du ved å være profesjonell i yrket ditt kan påvirke effektivitet, sikkerhet, miljøvennlighet og lønnsomhet
CC BY-SASkrevet av Morten Gunnar Plassen.
Sist faglig oppdatert 01.12.2018

Læringsressurser

Tverrfaglige programfagsoppgaver