Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Eksamen for praksiskandidater i logistikkfaget

Praksiskandidater som melder seg opp til teoretisk eksamen som § 3-5-kandidater etter opplæringsloven, skal gjennomføre en tverrfaglig skriftlig eksamen.

Du får her åtte eksempler på slike tverrfaglige eksamensoppgaver som har vært gitt til kandidater som har meldt seg opp til eksamen i logistikkoperatørfaget.

Foto av en arbeider i et stort lagervarehus som snakker i walkietalkie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksempel 1

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du jobber som logistikkmedarbeider i en bedrift.
Du får i oppdrag å vurdere logistikken i bedriften og komme med forbedringsforslag. Bedriften legger stor vekt på effektiv og økonomisk drift.

Oppgave

Forklar de ulike leddene i logistikk-kjeden, og ta deretter for deg mulige forbedringer av hvert ledd.

Eksempel 2

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du jobber med logistikk i en bedrift. I det siste har dere slitt med en rekke utfordringer:

 • Det har oppstått skader på emballasje.
 • Kostnadene knyttet til avfallshåndtering har økt.
 • Det har forekommet arbeidsuhell som har ført til fravær.
 • Transportutstyret har ikke blitt vedlikeholdt godt nok.
 • Leveringen til kundene har blitt forsinket.

Oppgave

Planlegg tiltak til forbedringer, og beskriv hvordan disse tiltakene kan gjennomføres.

Eksempel 3

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du jobber med logistikk i en bedrift. Bedriften legger vekt på kapitalbinding, ledetid, leveringssikkerhet og lagereffektivitet. Bedriften kontrollerer logistikken/lagerbeholdningen ved hjelp av et analyseverktøy.

Oppgave

Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen skal du

 • gjøre rede for ulike typer lagre som kan være aktuelle for denne bedriften
 • vurdere effektivitet og lønnsomhet på disse lagrene
 • vurdere betydningen av omløpshastigheten for lagrene

Eksempel 4

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du arbeider i en konkurranseutsatt bedrift. Logistikkfunksjonene er viktige deler av produksjonskjeden. Et av bedriftens prinsipper er å levere riktig mengde i rett tid og til rett sted ("just in time").

Oppgave

Vis ved eksempler hvordan riktig og effektiv bruk av "just in time" i bedriften kan gi økt lønnsomhet og sikre arbeidsplassene i bedriften. Forklar sammenhengen.

Eksempel 5

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du jobber som logistikkoperatør i en bedrift. Velg en bedrift du har kjennskap til fra før, for eksempel fra arbeid, utplassering, egen virksomhet eller lignende. Legg til egne forutsetninger om nødvendig.

Oppgave

Forklar sammenhengen mellom logistikkfunksjonene og bedriftens lønnsomhet.

 • Ta for deg minst én av logistikkfunksjonene som du mener er eller kan være en utfordring for bedriftens effektivitet. Foreslå forbedringstiltak, og begrunn hvorfor tiltaket eller tiltakene kan være en forbedring.

Eksempel 6

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du arbeider som logistikkoperatør i en bedrift. Bedriften møter stadig større konkurranse, og det er nødvendig med effektive logistikkløsninger.
Du må svare på begge oppgavene.

Oppgave 1

Ta for deg to eller tre av de logistikkfunksjonene som du mener er av størst betydning for bedriftens økonomi. Forklar hvilken betydning disse har, og om de har svakheter og forbedringspotensial.

Oppgave 2

Gjør rede for sammenhengen mellom omløpshastighet og økonomi og hvordan logistikkfunksjonene kan påvirke denne sammenhengen.

Eksempel 7

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du er ansatt som logistikkoperatør i et firma. Velg gjerne et firma du kjenner fra før.

Firmaet behandler varer og gods

 • innen forskjellige temperatursoner
 • med ulik størrelse og vekt
 • som er ømtålige
 • med høy verdi

Oppgave

Du får i oppdrag å plukke og pakke et vareparti. Velg varer fra ett av punktene i situasjonsbeskrivelsen over.

Beskriv hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor du vil gjøre det.

Besvarelsen din bør blant annet inneholde følgende momenter:

 • emballasje og tekniske hjelpemidler
 • lasting, lossing og sikring
 • krav til levering/leveringsbetingelser
 • miljømessige og økonomiske konsekvenser

Eksempel 8

Eksamenstid: 5 timer

Situasjonsbeskrivelse

Du er ansatt som logistikkoperatør i en bedrift. Velg gjerne en bedrift du har kjennskap til fra før, for eksempel arbeid, utplassering, egen virksomhet eller lignende.
Profesjonell yrkesutøvelse og et godt rykte/renommé er viktig for å opprettholde bedriftens posisjon i markedet.

Oppgave

Ta utgangspunkt i bedriftens vare- og informasjonsflyt, og forklar

 • hvorfor god service og kundebehandling er viktig
 • hvordan du kan være med på å forbedre servicen og kundebehandlingen som logistikkmedarbeider i bedriften
 • hvordan du ved å være profesjonell i yrket ditt kan påvirke effektivitet, sikkerhet, miljøvennlighet og lønnsomhet
CC BY-SASkrevet av Morten Gunnar Plassen.
Sist faglig oppdatert 11.02.2022

Læringsressurser

Tverrfaglige programfagsoppgaver