Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Godstransport i Norge

Denne tverrfaglige oppgaven tar for seg sentrale kompetansemål i programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.
Foto av lastebil som er alene på veien i fjellandskap.

Bakgrunn

Du er ansatt som lærling i et firma som heter Riktig transport AS. Du har fått i oppdrag å planlegge og gjennomføre en tur der lasten er kleberovner fra Granitt AS på Otta.

Turen går nordover i Norge, og siste levering er i Alta. Du skal levere ovner i Namsos, Mo i Rana, Bodø, Tromsø og Alta.

Ovnene er av typen Rosa biobrenselovn, og hver ovn har en vekt på 200 kilo. Ovnene er rektangulære, og flate på toppen. De har følgende mål: 103 x 85 x 66 cm.

Mål for lasteskapet på bilen: bredde = 2,43 m, lengde = 7,35 m

 1. Du får en henvendelse fra Granitt AS, som gjerne vil ha en pris på transporten.
  Bruk tallene nedenfor og beregn pris. Beregn en fortjeneste på 5 % i tillegg til summen av de totale kostnadene.
  Årlig kjørelengde på bilen kan beregnes til 150 000 km.

Faste kostnader

 • forsikring: 50 000 kr
 • husleie: 100 000 kr
 • kontorkostnader: 50 000 kr
 • avskriving: 20 % av nybilprisen
 • renteutgifter: 7 % av nybilprisen

Nybilprisen er 1 500 000 kr.

Variable kostnader

 • lønn og sosiale kostnader: 280 kr per time
 • overnatting: 500 kr per natt
 • diett
 • diesel: 0,3 liter per km
 • dekk: nypris totalt 40 000 kr, forventet levetid 60 000 km
 • vedlikehold: 0,50 kr per km
 • uforutsette utgifter: 0,30 kr per km
 1. Du skal planlegge turen på en slik måte at du kan ta last i retur.
  Når kan du være framme i Alta? Bruk egne beregninger med dine forutsetninger. Skriv ned de forutsetningene du legger til grunn ved beregningen.

 2. Kontroll av kjøretøyet er førerens ansvar. Hva krever myndighetene at du kontrollerer før du kjører? Henvis til lovverk og paragrafer.
 3. Planleggingen av en slik tur krever at du har utstyr og dokumenter som er pålagt ved lov.
  Skriv ned hva slags utstyr og dokumenter du må ha med deg på turen.
 4. Når du laster og sikrer dette lasset, er det viktig at du planlegger godt.
  Vis ved hjelp av en tegning hvordan du tenker at lasset kan sikres. Vis til lovverket om sikring av last.
 5. Fraktbrev er ett av dokumentene du må ha med på turen. I denne oppgaven må du hjelpe avsenderen med å fylle ut fraktbrevet for de åtte ovnene som skal til Bodø varmesenter i Storgata 52. De fleste opplysningene du trenger til utfyllingen, finner du i oppgaven, men du må også bruke nettet for å finne noen.
 6. Du skal levere ovner på flere forskjellige steder (se innledningen til oppgaven).
  I hvilken rekkefølge vil du laste ovnene? Begrunn svaret.
 7. Dette er en stor leveranse totalt, og spørsmålet er om du kan ta med deg alle ovnene som er bestilt.
  Hvor mange ovner kan du ta med deg? Er det noen forutsetninger i svaret du kommer fram til?
 8. Hvor mange kubikkmeter gods er det plass til i skapet ved 80 % utnyttelse? Hvor mange europaller kan du ha i én høyde? Vis utregningen.
 9. Ovnene er solide, og det skal mye til i form av uhell eller uaktsomhet for at de skal bli skadet.
  Hva er avsenderens oppgave når det gjelder emballering av ovnene for transport? Hvilke andre oppgaver har avsenderen? Vis til lovverk som inneholder bestemmelser om dette.
 10. I løpet av turen er varen ditt ansvar, og mye avhenger av hvordan du har utført jobben med lasting og sikring. I tillegg er kjørestilen din viktig.
  Hvem vil du ta kontakt med dersom du blir forsinket i forhold til avtalt leveringstidspunkt?
 11. Granitt AS har en egen transportforsikring for ovnene sine.
  Hva ville de fått i erstatning dersom ovnene hadde blitt ødelagt og bare godsansvarsforsikringen skulle dekket skadene?

Relatert innhold

Her skal du først lære hva kvalitet er. Deretter følger to eksempler på hva vi mener med kvalitet i godstransport og persontransport.

CC BY-SASkrevet av Morten Gunnar Plassen.
Sist faglig oppdatert 11.02.2022

Læringsressurser

Tverrfaglige programfagsoppgaver