Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Eksamensoppgave 2

Her finner du tverrfaglige oppgaver om håndtering og transport av personer og forskjellige typer gods. De tar for seg sentrale kompetansemål i alle programfagene i vg2 transport og logistikk.
Foto av en buss.
Åpne bilde i et nytt vindu

Praktisk informasjon

Hjelpemidler til forberedelsen (forberedelsestiden er 2 dager):

  • Alle hjelpemidler er tillatt.

Hjelpemidler under eksamen:

  • rutehefte (bok), noen passasjerer, forskjellige typer gods, håndteringsutstyr, sikringsutstyr, fraktbrev, nødvendig lovverk, kalkulator

Forslag til forberedelse

  • Som yrkessjåfør og logistikkarbeider skal du kunne planlegge og utføre håndtering og transport av personer og forskjellige typer gods. Du skal planlegge arbeidsoppgavene dine på en måte som tilfredsstiller kravene til HMS for personer, gods og utstyr. Du skal utføre arbeidsoppgavene slik du har planlagt.
  • Kommunikasjon med medarbeiderne dine og med sensor er viktig.
  • Du skal kunne benytte deg av de hjelpemidlene som er tilgjengelige og tilrettelagt for eksamen.

Forslag til oppgave

  • Du skal gjennom muntlig kommunikasjon samarbeide om planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaven.
  • Du skal kontrollere kjøretøyet (bussen) og utstyret som du skal benytte til håndtering og transport av personer og gods.
  • Du skal planlegge, klargjøre for rutetransport og utføre lasting av personer og gods på bussen fra terminal/lager. Godset skal lastes ut fra egenskaper, størrelse og utforming. Personer og gods skal sikres på kjøretøyet.
  • Nødvendige og riktig utfylte dokumenter skal følge transporten.
  • Gjennom samarbeid skal dere planlegge tidsforbruket på arbeidsoppdraget.
CC BY-SASkrevet av Morten Gunnar Plassen.
Sist faglig oppdatert 11.02.2022

Læringsressurser

Tverrfaglige programfagsoppgaver

Oppgaver og aktiviteter