Hopp til innhold

Simulering

Feil kjøring med truck

Her skal vi se noen eksempler på brukerfeil som kan føre til farlige situasjoner. Filmen er spilt inn i simulator.

Løftehøyde: Som vi ser i eksempelet i filmen, må man passe på høyden. Kjører man, som her, en truck som ikke har friløftmast, vil innermasten begynne å heve seg når man hever gaflene. Om man da ikke er obs, får man fort et høyere toppunkt på trucken enn hva man er klar over. Da kan man fort komme borti portåpninger, tak, lysarmaturer og andre konstruksjoner.

Løftekapasitet: Man må ikke overstige løftekapasiteten. Som vi ser i eksempelet, blir det løftet enn pall som overstiger løftekapasiteten og dermed truckens motvekt. Dermed "steiler" trucken ved at bakhjulene løftes fra bakken. Dette kan medføre skade både på lasten og truckføreren. Løftekapasitet og eventuelle reduksjoner skal være oppgitt på trucken.

Stabilitet: Stabiliteten blir påvirket av flere ting, som helning på underlag, løftehøyde, svingradius og fart. Som vi ser i eksempelet, går det dårlig når man kjører med lasten høyt hevet i stor hastighet i en krapp sving. Da tar sentrifugalkraften over kontrollen på trucken og velter den.


Så husk på

  • å passe på løftehøyden – sjekk om du har friløftmast eller om innermasten hever seg med en gang du begynner å løfte lasten

  • å sjekke truckens løftekapasitet – dette skal være oppgitt på maskinskilt og tabell på trucken

  • å være oppmerksom på stabiliteten – senk farten i svinger, pass på transporthøyden når du kjører, og pass på bakker og ujevnt underlag

Sist faglig oppdatert 27.09.2021
Skrevet av Mette Broen og Arne Skrede

Læringsressurser

Håndtere og transportere varer med truck

Fagstoff