Hopp til innhold

Fagartikkel

Truck – kontroll og vedlikehold II

Her skal vi se hvordan vi går fram når vi skal bytte propanflaske. Vi skal også se hva som inngår i den ukentlige kontrollen av trucken, og hva som inngår i den årlige kontrollen.

Gaffeltrusk løfter tømmer. foto.

Bytte av propanflaske

For å skifte en propanflaske går du fram slik:

  • Steng hovedventilen på flaska.
  • Kopl fra den gamle flaska og sett på den nye.
  • Kontroller at tetningene som skal være der, er der.
  • Kopl sammen og skru opp hovedventilen sakte.
  • Lukt om du kjenner noe. Ta litt såpevann på koplingen for å kontrollere tettheten.

Ikke røyk eller bruk åpen varme i nærheten av propan. Gassen er ekstremt brennbar.

Ukentlig kontroll

Den ukentlige kontrollen er mer omfattende enn den du gjør til daglig. Du skal nå lære litt om det som kommer i tillegg.

Lenke til film (engelsk) fra Linde om sikkerhet og parkering av gaffeltruck.

Batteriet

En gang i uka sjekker du syrevekta på elektrolytten som er i batteriene. Til denne sjekken hører også en kontroll av elektrolyttnivået. Som du vet, består elektrolytten av fortynnet svovelsyre og er sterkt etsende. Vi bruker et aerometer eller densimeter. I dagligtale kaller vi det noe feilaktig syremåler. Dette apparatet måler egenvekta (densiteten) til elektrolytten. Når et batteri er fulladd, er densiteten eller egenvekta for elektrolytten lik 1,28. Når batteriet er utladd, er egenvekta 1,14, og i halvladd tilstand er den 1,22.

Kontrollen må gjøres på alle batterier som er syrefylt, enten det er et startbatteri eller et batteri til en elektrisk truck. Skriv inn verdiene du får, i truckens batterijournal. Ved en reklamasjon på batteriene er dette et viktig dokument som må legges fram.

Aerometer. foto.

Aerometer

Smøring

Behovet for smøring varierer. Er det varme, støv og skitt der trucken blir brukt, vil smørebehovet være større enn om trucken bare brukes inne på et reint lager. Dette henger også sammen med hvor ofte og grundig trucken blir reingjort. Smørepunktene er oppgitt i truckens instruksjonsbok. Som en generell regel skal du se etter smørenipler på alle steder der det er bevegelse. Avlast forbindelsen du skal smøre, før du prøver å presse inn fett.

Kjedene smører du med litt kjedeolje. Det er en tynn olje som trenger godt inn i kjedet. Vi sier at oljen er penetrerende.

Andre ting som må sjekkes

Du må sjekke strammingen på kjedet. Det gjør du ved å stå på gaflene når de er nesten helt nede, og så presse på hvert kjede. Er strammingen forskjellig, vil du kjenne det. Stram kjedene slik at de blir like, ellers vil det ene kjedet bli mer belastet enn det andre.

Gaflene sjekker du for sprik. Maksimal sprik (høydeforskjell på gaffelspissene) er 3 % av gaffellengden. Det vil si at dersom gaflene måler 1 m, kan høydeforskjellen på spissene være maksimalt 3 cm. Slitasjen på gaffelhælen kan maksimalt være 10 % av den opprinnelige tykkelsen. Gaffelens data er preget inn på gaffelen. En god regel når du kjører truck, er at gaflene ikke skal dras etter asfalten eller golvet.

Skifte av filter (olje, luft, diesel og kupé) utføres sammen med servicen. Da skal også motoroljen skiftes, og det er jobb for servicearbeideren. Følg derfor med på timetelleren, slik at du vet når trucken skal ha service.

Årlig kontroll

Hvert år skal trucken kontrolleres av en sakkyndig person. En sakkyndig person er en som kan mye om gaffeltrucker og vet hvordan ting skal være. Velger han å ikke godkjenne trucken, betyr det at trucken ikke skal brukes. Et klistremerke og en påskrift i kontrollboka er bekreftelsen på at kontrollen har blitt gjort. Service og kontroll blir ofte gjort samtidig.

Kontrollmerke. Illustrasjon.

Kontrollmerke

Sist faglig oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Per Haukeberg
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Håndtere og transportere varer med truck

Fagstoff