Hopp til innhold

Fagartikkel

Truck – kontroll og vedlikehold I

Her skal vi se på den daglige kontrollen av trucken vi bruker. Vi skal også lære hvordan vi bruker kontrollbok, slik at andre som kjører trucken, kan lese om tilstanden til maskinen.

Gaffeltruck løfter tømmer. foto.

Daglig kontroll

Som truckfører skal du kontrollere og vedlikeholde maskinen slik at den er trygg å bruke, og slik at bedriften ikke blir påført ekstra kostnader som følge av feil som kunne vært oppdaget. Det er flere nivåer av kontroll. Den daglige kontrollen utfører du som truckfører, og det er også du som truckfører som står for det daglige vedlikeholdet.

I dag har mange bedrifter en serviceavtale knyttet til trucken. Det innebærer at en servicearbeider kommer og utfører den foreskrevne servicen. Likevel må du kontrollere det rutinemessige vedlikeholdet.

Lenke til film fra Linde (engelsk) om sikkerhet og bruk av gaffeltruck.

Kontrollbok

Det er viktig at du fører den daglige kontrollen inn i en kontrollbok. Slik kan andre også få informasjon om at trucken er kontrollert, og hva resultatet av kontrollen ble. Når du fører kontrollen inn i kontrollboka, skriver du også av timetelleren.

Kontrollpunkter

Sist faglig oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Per Haukeberg
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Håndtere og transportere varer med truck

Fagstoff