Hopp til innhold

Fagstoff

Lastbærer

En forutsetning for at lasten skal kunne sikres, er at lastbæreren har sikringsfester. Nå skal vi se litt nærmere på lastbæreren.
Sikringsfeste i lastbærer. Foto.

En lastbærer er et lasteplan, et flak eller en konteiner. Når du skal sikre gods, er det ikke nok at du bruker bånd og kjettinger som er sterke nok. Du må også være sikker på at punktet der sikringsutstyret festes i lastbæreren, er sterkt nok. Husk regelen: Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd.

På en vanlig lastebil med tillatt totalvekt over 7 000 kg vil et sikringsfeste normalt tåle 2 000 kg. Tenk over dette når du plasserer sikringene som skal brukes. Kravene til en lastbærer er noe uklare, da regelverket er flyttet fra forskrift om krav til kjøretøy og over i forskrift om bruk av kjøretøy. Flere endringer ventes i forbindelse med at regelverket skal tilpasses EU-standarder.

Friksjonen mellom gulvet i lastbæreren og godset er med på å sikre lasten. I teorien er det slik at dersom friksjonskoeffisienten er over 0,5, vil lasten være sikret godt nok både sideveis og bakover.

Støttestenger er stenger som settes mellom gulv og tak eller tvers over, fra side til side. Slike støttestenger er bare beregnet som støtte og vil ikke kunne holde de kreftene som kan oppstå framover.

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 16.01.2019

Læringsressurser

Sikring av last