Hopp til innhold

Fagstoff

Regler for lastsikring på tog, båt og fly

Hovedregelen for all lastsikring er at lasten skal sitte fast. Vi skal nå se på reglene for forsvarlig sikring av last på tog, båt og fly.
Godstog med tømmer som har sporet av. Foto.
Åpne bilde i et nytt vinduEt lasteskip med konteinere ruller på bølgene. Foto.
En stuer sikrer gods i lasterommet på et fly. Foto.


Bakgrunn

Regelverket for sikring av last er forankret i de fysiske lovene og en antakelse om hvor store krefter som kan oppstå og virke på transportmiddelet.

Tog

Tenk deg gods på en jernbanevogn som treffer en annen vogn. Fartsendringen blir veldig stor på kort tid, og kreftene som skal holde igjen godset, blir enormt store.

Båt

Et skip i høye bølger vil rulle eller stampe – det ruller sideveis og stamper når det går mot bølgene. Disse kreftene er sterke og virker også inn på lasten. På sjø kan kravene til sikring være forskjellige alt etter hvilket fartsområde lasten skal transporteres i. For eksempel kan Nordsjøen, Østersjøen og Atlanterhavet ha ulike regler og krav. Skal transporten gå gjennom flere fartsområder, må man sikre etter de strengeste kravene.

Fly

I Norge sikres lasten i fly etter bestemmelsene som er gitt i forskrift om transport av gods i luftfartøy og regelverk for norsk sivil luftfart, se lenkesamlingen under. Lasten ligger ofte i igloer, som er små konteinere som er tilpasset flytypen, og igloene blir så låst fast i flyet.

Lenker

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 16.01.2019

Læringsressurser

Sikring av last