Hopp til innhold

Fagartikkel

Friksjon

Friksjonen mellom gods og underlag har mye å si når man skal frakte og sikre last. Det er derfor viktig å kjenne til hvordan friksjonen virker inn, når du skal velge sikringsutstyr og sikringsmetode.

Friksjon = massen på 100 kg som gir tyngd 1000N. Visuell pil og firkant. Illustrasjon.

Et kolli som har massen 100 kg, har en tyngde, det vil si kraft som trekker kolliet mot bakken, som er 1000 N.

Litt forenklet kan vi si at friksjon er en kraft som oppstår mellom last og underlag, og som prøver å motsette seg at lasten setter seg i bevegelse. Om du forsøker å skyve en trekasse bortover et grovt betonggulv, er friksjonen mellom kassa og gulvet stor, og det blir tungt å flytte kassa. Om gulvet er glatt og dekket med is, blir det lettere å dytte kassa, og da sier vi at friksjonen mellom kassa og gulvet er liten. På et lasteplan, et skipsdekk eller i en konteiner vil friksjonen mellom godset og underlaget være en del av det du må ta hensyn til i sikringen.

Friksjonen mellom gods og underlag er en kraft vi kan kalle F, og den er like stor som den kraften, K, som skal til for å flytte godset.

Illustrasjon av friksjonen mellom gods (G) og underlag (F), som er like stor som kraften (K), som skal til for å flytte godset.

Ulike krefter.

Størrelsen på friksjonen, F, er avhengig av godsets tyngde, G, og det kan vi uttrykke slik:


F= μG

Vi kan også skrive det slik:

 μ=FG

μ (my) kaller vi friksjonskoeffisienten. La oss si vi har et kolli som veier 100 kg og altså har tyngden 1000 N. Hvis vi må bruke en kraft på 200 N for å sette det i bevegelse, blir friksjonskoeffisienten


μ= 200 N1000 N= 0,2

Det tilsvarer litt dårlig vinterføre. På den grove betongen rører ikke kassa seg før kraften er kommet opp i 800 N, og da blir µ = 0,8.

Sist faglig oppdatert 14.02.2023
Skrevet av Per Haukeberg
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Sikring av last