Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgave: bakløfter

Kan du svare på spørsmålene under? Her er din egen sikkerhet og sikkerhet for varer du transporterer, det viktigste.
Foto som viser en mann som kjører en jekketralle med last på en bakløfter.
Åpne bilde i et nytt vindu

Spørsmål

  1. Hvilken type opplæring må du ha for å bruke bakløfter?

  2. Hvor tung er vanligvis en bakløfter?

  3. Hva er påbudt å ha på bakløftere som er levert etter 2008?

  4. Hva slags drift har bakløftere?

  5. Hva bør du sjekke under den daglige kontrollen av bakløfteren?

  6. Hvor mye kan du løfte med bakløfteren, og hvor langt ut på lemmen kan tyngdepunktet ligge, ifølge diagrammet på bildet nedenfor?

Foto av et gult lastediagram montert på en bakløfter. Maksvekten er 2000 kilo. Kurven i diagrammet viser at vekta lemmen tåler, synker jo lenger ut man kommer, fra 2000 kilo 1 meter ut på lemmen til 1000 kilo 2 meter ut på lemmen.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 22.06.2023

Læringsressurser

Lasting og lossing