Hopp til innhold

Fagstoff

Tekniske hjelpemidler

Vi skal nå se litt på hvorfor vi bruker tekniske hjelpemidler, og hva som kreves av opplæring for å bruke dem. Vi skal også ta for oss noen av de vanligste tekniske hjelpemidlene som blir brukt ved transport- og logistikkoppdrag.
Bakløfter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor tekniske hjelpemidler?

Med tekniske hjelpemidler mener vi innretninger som skal bidra til å effektivisere arbeidet og redusere belastningen på transportarbeideren. Tenk deg at et skip skal losses med håndkraft. Det tar lang tid og blir svært kostbart. Det er vanskelig å tallfeste hvor mye billigere en teknisk løsning blir i forhold til en manuell, men noen hevder at å håndtere varer med truck bare koster en tredel av det en manuell håndtering vil koste.

Truck er et teknisk hjelpemiddel.
Åpne bilde i et nytt vindu

Opplæring

Vi skiller mellom sertifiserende opplæring og dokumentert opplæring. Skal du kjøre gaffeltruck eller kran, må du ha sertifiserende opplæring. Det vil si at du skal ha gjennomført en opplæring etter godkjent læreplan med en instruktør som er godkjent for opplæring i bruk av utstyret.

Skal du for eksempel bruke en bakløfter, må du ha dokumentert opplæring. Det vil si at en person som kan bruke utstyret, viser deg hvordan det skal gjøres på en trygg måte. Du skal skrive under på at du har fått opplæringen.

Husk at du også må bruke verneutstyr. Klemskader er de vanligste skadene i transporten, så vær nøye med å bruke rett verneutstyr.

Eksempler på tekniske hjelpemidler

Med tekniske hjelpemidler som kraner og trucker blir skipet losset mye raskere. I tillegg til trucker og kraner har vi løfteutstyr som jekktraller og bakløftere på lastebiler. Det finnes også forskjellig teknisk utstyr for å sikre lasten.

Lenker

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet, forskrifter

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 10

Relatert innhold

Det er viktig at du vet hvilke kunnskaper og egenskaper en sjåfør må ha for å guide reisende og ta seg av det praktiske når det gjelder bespisning og hoteller på en hel tur.

I denne oppgaven skal du på vegne av busselskapet Norbjørn A/S planlegge en reiserute og drøfte hva som kreves av en sjåfør for å kunne utføre slike transportoppdrag.

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 20.11.2018

Læringsressurser

Lasting og lossing