Hopp til innhold

Fagstoff

Forebygging av skade på gods under transport

For å sikre rasjonell håndtering av gods ved lasting og lossing bygger vi opp stykkgods til enhetslaster som vi plasserer på lastbærere.
Rader med grønnsakskasser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Stablebelastning

Ved oppbygging av gods til stabile transportenheter må det vi plasserer nederst på en lastbærer (europall), tåle belastningen av det vi stabler oppå.

Noen varer har en forbrukeremballasje med høy stablestyrke. Eksempler på slike varer er hermetikk eller maling der emballasjen er av stål. Slikt gods kan vi stable direkte oppå hverandre.

Andre varer har en forbrukeremballasje med svak stablestyrke. Da må vi bruke tilleggsemballasje (som regel av kartong eller plast) for å beskytte varene ytterligere.

To tomme isoporkassrer. foto.

Kartong mister sin stablestyrke i fuktig miljø. Vi oppbevarer alltid kjøle- og frysevarer i fuktige omgivelser. Derfor bruker vi mest plastemballasje til kjøle- og frysevarer. Eksempler er isoporkasser til emballering av ferske isete fiskeprodukter eller grønne IFCO-kasser (International Food Container) til emballering av frukt og grønt. Både isoporkasser og IFCO-kasser er utformet slik at hvert lag (forband) kan låses av mot hverandre. Alternativt kan vi bruke kartong som er plastbelagt.

Kantsikring

Enkelte produkter er følsomme overfor støt eller slag (for eksempel møbler). Slike produkter sikrer vi ekstra med kantbeskyttelse.

Ved å trykke her kan du se eksempler på kantbeskyttere.

Avstempling av gods i konteinere

Så lenge gods er avstemplet mot hverandre i en konteiner eller et lasterom, vil godset ikke kunne forskyve seg i forhold til hverandre. Det er derfor viktig at du bruker utstyret innvendig i konteinere og skap til å stemple av alt gods før kjøring.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 28.12.2018

Læringsressurser

Lasting og lossing