Hopp til innhold

Fagstoff

Bulk- og tanktransport

Bulktransport kan vi dele inn i to typer: transport av tørre stoff i løs vekt og transport av våte stoff (væsker) i løs vekt.
Grønn og gul bulkbil som transporterer to tanker med Felleskjøpets logo på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Transport av løse varer

Tanktransport er en vanlig transportmåte innenfor bulktransporten. Innenfor veitransport bruker vi gjerne begrepet bulktransport i dagligtale når vi snakker om transport av løs masse i tankkjøretøy. Transport av flytende væsker kaller vi gjerne tanktransport.

Slik kan vi skille mellom tankpåbygg alt etter om de frakter flytende væske eller faste stoffer i løs masse. En bil som frakter for eksempel kraftfôr, som på bildet over, blir kalt bulkbil, mens en bil som frakter for eksempel melk til meieriene, blir kalt for tankbil.

Bulktransport

Tørre bulkstoffer er korn, sement, gjødsel, sukker, mel og så videre. I bulktransport bruker man avanserte tankpåbygg. Man laster og losser normalt ved at stoffene droppes, eller slippes, på og tippes eller pumpes av. For å hindre forstoppelse når lasten skal av, bruker man for eksempel trykkluft for at lasten skal bli flyktig.

Når man skal skifte last, må man rengjøre tankene grundig. Rengjøringen kan man gjøre på spesielle anlegg for tankrengjøring, eller man kan gå ned i tankene og koste. Da er det viktig at man følger de sikkerhetsprosedyrene som gjelder.

Tanktransport

Transport av farlig gods

Den største gruppa av våte stoffer som transporteres i tank på veien, er drivstoff til kjøretøyer. Dette er farlig gods, og transporten er underlagt spesielle regler. Føreren må ha gjennomført en spesialisert opplæring og bestått kravene til ADR-kompetansebevis for tankkjøring, se artikkelen ADR-kompetansebevis.

Tankbiler som frakter farlig gods, skal ha oransje ADR-skilt med påskrift om fareklasse og UN-nummer for stoffet som blir transportert.

Akterenden av en tankbil med Esso-logo og et rødt klistremerke for brannfarlig væske og et hvitt for miljøfare. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Melketransport

Transport av melk består i å hente melka hos produsentene og kjøre den til meieriet for videre foredling. Denne transporten kommer selvsagt ikke inn under ADR-reglene. Det som er spesielt med melketransporten, er hygienekravene. Man tar prøver av melka både hos produsenten og inne på meieriet, og etter lossing vasker man tankene grundig. Tankene er isolert, slik at man ikke får problemer med frost eller varme.

Tankutforming

Tanken på et kjøretøy er vanligvis delt inn i flere rom, slik at det er mulig å transportere varer av ulik kvalitet og utnytte kjøretøyets vektkapasitet. Rommene kan ha slingreskott som hindrer lasten i å bevege seg raskt fra en side til en annen.

Melkebil med to tanker med Tine-logo på. Foto.

Relatert innhold

Du må kjenne merkingen av kjøretøy som frakter farlig gods, selv om du ikke frakter slikt gods selv. Merkingen er jo et varsel til andre trafikanter.

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg og Arne Skrede. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 31.12.2018

Læringsressurser

Påbygg