Hopp til innhold

Fagstoff

Bakløfter

Bakløfteren er et nyttig hjelpemiddel plassert bakpå lastebiler, som gjør at sjåførene i mange tilfeller selv kan levere varene uten hjelp av trucker, kraner eller annet utstyr.

Først ser vi en instruksjonsvideo om bruk av bakløfter.

Hva er en bakløfter?

Bakløfteren er en praktisk innretning som gjør at godset kan lastes av og på lastebilen uten å måtte bli løftet med truck eller kjøres over en lasterampe. Når bakløfteren ikke er i bruk, er den ofte en del av dørene bak.

Bakløfteren veier 200–400 kg og «stjeler» derfor litt vekt fra bilens nyttelast. På biler som brukes til distribusjon, er den likevel et svært nyttig hjelpemiddel. Vær også oppmerksom på at løftelem, lift og løftebord er andre navn som brukes om det samme.

Sikkerhetsopplæring

Bakløfteren krever dokumentert sikkerhetsopplæring. Bestemmelsene om sikkerhetsopplæring står i forskrift om utførelse av arbeid i arbeidsmiljøloven. Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som har nødvendig kompetanse i bruk av bakløfter.

To eksempler på kompetansebevis med forside og bakside. Øverst et blått bevis for sertifisert sikkerhetsopplæring. På baksiden er det oppført ulike maskiner med tekst og ikoner. Nederst et rosa kompetansebevis for dokumentert sikkerhetsopplæring. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det må kunne legges fram dokumentasjon på at brukeren har fullført opplæring. Ofte er dokumentasjonen i form av et kompetansebevis, altså et plastkort med navn og bilde som oppgir hvilket utstyr brukeren har dokumentert opplæring i.

Målene for opplæringen er at du skal

  • kjenne til ulike typer verneutstyr som skal brukes
  • kjenne til årsaken til at ulykker med bakløfter oppstår
  • kjenne til hvilke skader som kan oppstå ved bruk og vedlikehold av bakløfter
  • kjenne til grunnprinsippene for en bakløfter, også konstruksjon og virkemåte
  • kunne håndtere ulike typer bakløftere på en trygg og sikker måte
  • kunne føre daglig kontroll og kunne kontrollere at bakløfteren er klar til bruk

Betjening

Det skjer skader også ved bruk av bakløfter. Det vanligste er klemskader, og derfor skal du bruke begge hendene på knappene som betjener bakløfteren. På bakløftere som er levert etter 2008, er det såkalt tohåndsbetjening. Det vil si at man må betjene to bryterpaneler for å åpne og lukke bakløfteren de første 45 gradene fra bilen.

To oransje bryterpanel er montert ved siden av hverandre. Det til venstre har tre knapper, det til høyre har én. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Dermed må man bruke begge hender ved åpning og lukking av bakløfteren. Man står da utenfor fareområdet og har ikke mulighet til å få verken hender eller hode i klem mellom løftebrettet og lasterommet/skapveggen.

Tre bryterpaneler for bakløftere: et vegghengt med lang spiralledning, et vegghengt og et fastmonert. Alle tre er oransje og har tre knapper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etter at man har vippet bakløfteren ned mer enn 45 grader med tohåndsbetjening, kan man gå over til å bruke innvendig bryterpanel eller fjernkontroll.

Merking

For at andre skal se selve lemmen, er det montert varsellys eller flagg på den. Personer som går forbi, kan lett gå på eller kjøre på lemmen. Derfor må du la lemmen bli stående i en høyde som gjør den farlig for andre.

Løftediagram

Et gult lastediagram for en bakløfter er montert på en bjelke. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sett deg inn i bakløfterens løftediagram. Det viser hvor stor kapasitet bakløfteren har etter hvor langt ut på lemmen vi finner lastens tyngdepunkt. Dette kan sammenlignes med løftediagrammet til en truck eller en kran: jo lengre arm, desto lavere vekt.

Det er derfor viktig å kjenne til godsets vekt og plasseringen av tyngdepunktet. På samme måte som på en truck måles tyngdepunktavstanden fra «maskinen», altså fra bilen. Bakløfteren på bildet har en løftekapasitet på 2000 kg på 1 meters (1000 mm) tyngdepunktavstand. Kommer du lenger bak, går løftekapasiteten ned, som vist i tabellen.

Husk at en EUR-pall er 120 cm. Om den er jevnt lastet, har du allerede en tyngdepunktavstand på 60 cm idet den er kommet ut på bakløfteren. Triller du 40 cm til, er du kommet ut til oppgitt tyngdepunktavstand.

Vedlikehold

Vedlikehold av utstyret er viktig. For eksempel en gang i uka bør du gå over med en fett-/smørepresse og presse litt fett/smurning inn der det er smørenipler. Instruksjonsboka forteller deg hvor du finner smørepunktene, og hvilket smøremiddel du skal bruke.

Bakløfteren har såkalt el-hydraulisk drift, det vil si at en elektrisk motor som får strøm fra bilens batteri, driver en hydraulisk pumpe. Denne hydraulikkpumpa leverer igjen olje under trykk til bakløfterens arbeidende hydraulikksylindere.

I alle hydrauliske systemer er det rør og slanger. Derfor er det lurt om du har med deg ekstra olje og en reserveslange for å kunne skifte slangen om den ryker. Dermed kan du fortsette arbeidsdagen med bare et lite avbrudd. Noen leverandører av bakløftere selger et eget «førstehjelpsskrin» der du finner alt du trenger til vedlikeholdet.

Vasking er også en vesentlig del av vedlikeholdet. Ikke bruk høytrykksspyler direkte på komponentene, men skyll av møkk og søle med en stråle varmt vann.

Daglig kontroll

Om du kjører en bil som er utstyrt med bakløfter, skal du alltid kontrollere bakløfteren før du starter arbeidsdagen din, slik som du kontrollerer bilen din før avreise eller trucken før bruk.

Da er det viktig å se over alle innfestninger, foringer, sylindere, hydraulikkslanger og oljenivået til hydraulikksystemet. Se også over at all sikkerhetsutrustning er på plass – som varselflagg, lys, skilt og belastningsdiagram.

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg og Arne Skrede. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 08.06.2021

Læringsressurser

Teknisk arbeidsutstyr