Hopp til innhold

Fagstoff

Planlegging av godstransport

Hva må du ta hensyn til når du planlegger en godstransport?
En lastebil ved en lasterampe. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For at transportoppdraget skal bli best mulig for alle parter, er det viktig med god planlegging. Her vil du lære mer om faktorene som virker inn på planleggingen og gjennomføringen av godstransport, og hvorfor det er viktig og nødvendig å ta hensyn til dem.

Faktorer du må tenke gjennom

 • hvilke lover og regler du skal følge

 • hvem som er oppdragsgiver

 • hva du skal transportere

 • hvor transporten skal gå

 • hvilket transportmiddel som passer til transporten

 • når transporten skal foregå

 • hvilken kjørerute du skal velge

 • hvilke kostnader som påløper, og hvilken pris du kan ta

 • hvilke dokumenter som må være på plass

 • hvordan du skal laste kjøretøyet

 • hvordan lossingen skal skje


Begrepene lover og regler, tegnet i hver sin boks med pil til høyre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lover og regler du må følge

Når du skal gjennomføre et transportoppdrag, kreves det at du følger en rekke lovfestede regler. Transportselskap og yrkessjåfører må derfor kjenne til lovverket som gjelder for de respektive oppdragene.

Det gjelder blant annet 

 • krav til kjøretøy

 • krav til bruk av kjøretøy

 • krav til kjøre- og hviletid

 • krav til sjåføren

CC BY-SASkrevet av Mette Broen og Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 05.05.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?