Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

På den sikre siden

En beredskapsplan kan vi kalle en instruks i krisehåndtering. Denne instruksen tar utgangspunkt i risikoanalysen for en bestemt bedrift og kan være veldig forskjellig for ulike bedrifter. I denne oppgaven skal dere finne ut hvilke hendelser som bør være med i en beredskapsplan for et kjøpesenter.

Se gjennom filmen og noter punkter for hva en beredskapsplan bør inneholde, og begrunn hvorfor dette bør være med.

Oppgave

  1. Forklar med egne ord hva en beredskapsplan er, og hvilken funksjon den har for bedrifter.

  2. Fortell hvilke uønskede hendelser dere mener et kjøpesenter bør ha med i beredskapsplanen sin.

  3. Foreslå tre eller flere uønskede hendelser som bør inngå i beredskapsplanen for deres lokale kjøpesenter.

  4. Velg ut en av de uønskede hendelsene, og lag en beredskapsøvelse for denne hendelsen.

Tips til lærer

Oppgave 4 kan løses på ulike måter, som for eksempel

  • enkle skisser til en beredskapsøvelse

  • rollespill i klassen

  • en faktisk øvelse på skolen

CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 13.05.2022

Læringsressurser

Beredskapsplan