Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Nettverkssamarbeid på praksisplassen

I denne oppgaven skal du utforske hvordan nettverk og nettverkssamarbeid kan bidra til profesjonell og faglig utvikling på praksisplassen.
Illustrasjon av et nettverk og relasjonene mellom medlemmene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

Innhent informasjon
 • For å løse oppgavene må du ta kontakt med noen på arbeidsplassen. Fortell din leder om oppgavene, og spør hvem du bør snakke med.

 • Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å finne aktuell informasjon på praksisplassen, kan du bruke en eventuell deltidsjobb som utgangspunkt for å svare på oppgavene.

 1. Utforsk nettverk og nettverkssamarbeid på praksisplassen.

  1. Hva er en bransjeforening? Hvilke er aktuelle for praksisplassen, og er bedriften med i noen av dem?

  2. Samarbeider bedriften med andre i samme bransje, utover et eventuelt medlemskap i en forening? På hvilken måte, i så fall?

  3. Samarbeider bedriften med aktører i andre bransjer? På hvilken måte, i så fall?

  4. Bruker de ansatte LinkedIn for nettverksbygging?

  5. Arrangeres det ulike kurs, samlinger og konferanser som de ansatte kan delta på?

  6. Er bedriften medlem i noen store organisasjoner, som for eksempel NHO Service og Handel eller Innovasjon Norge? Hvorfor har de i tilfelle valgt å være medlem?

 2. Synes du praksisplassen har hensiktsmessige nettverk og nettverkssamarbeid? Begrunn.

 3. Hva menes med profesjonell og faglig utvikling i en bedrift? Hvordan kan nettverk og nettverkssamarbeid bidra til profesjonell og faglig utvikling på din praksisplass? Begrunn.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 12.01.2022

Læringsressurser

Nettverk og nettverkssamarbeid