Hopp til innhold

Øvelse

Ing-form or the Infinitive?

Choose the correct form of the verb in the sentences below.

Sist faglig oppdatert 28.08.2019
Skrevet av Karin D. Løken og Knut Inge Skifjeld

Læringsressurser

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter