Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Homonyms (spelled alike)

A homonym is a word that is spelled the same or sounds the same as another word, but has a different meaning.
CC BY-SASkrevet av Anne Scott Hagen.
Sist faglig oppdatert 04.03.2017

Læringsressurser

Working with Grammar