Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Word Order Tasks

Paste the text into your text editor and translate the following sentences.

1 Bildet ble stjålet dagen etter.
2 Hvem ønsker mer kaffe?
3 Ingenting irriterer ham mer enn at folk kommer for seint.
4 Ingen er mer ivrig enn han.
5 Hvis du ikke liker suppa, kan du la den stå igjen.
6 Fredag morgen kommer bestefar til byen.
7 Noen ganger er det ålreit.
8 Selv uten min hjelp klarte hun å klatre over gjerdet.
9 Ærlig talt, du må lære deg dette fort.
10 Andreas kommer til å vinne. Det er det ingen som tviler på.
11 Han hadde malt veggene, men taket måtte han vente med.
12 De fikk en slags forklaring men sannheten ville de aldri få vite.
13 Slike påstander har jeg hørt før
14 Dette huset betraktet hun som sitt andre hjem.
15 Dette ville hun være med på; å sove var unødvendig.
16 ”Kan jeg få lov?” hvisket hun, ”og du lover å ikke bli sint?”
17 Hvis det er som du sier, så hadde jeg oppdaget med en gang.
18 Stan var 39 og en rask karriere hadde han gjort. Det var det ingen tvil om.
19 Kjøper du den bilen, får du problemer så lenge du har den.
20 Hadde jeg vært deg, hadde jeg reist til New York
21 ”Det er helt utelukket”, svarte direktøren. ”Det er ikke slik vi driver i vår bransje”.

Key

1 The picture was stolen the next day.
2 Who wants more coffee?
3 Nothing annoys him more than people who arrive/come too late.
4 No one is more eager than him.
5 If you do not like the soup, you can leave it.
6 Friday morning Grandfather is coming to town.
7 Sometimes it is alright.
8 Even without my help she managed to climb over the fence.
9 Honestly, you have to/must learn this fast/quickly.
10 Andreas will win. Of that there is no doubt. /There is no doubt about that.
11 He had painted the walls, but the ceiling he had to wait with.
12 They got a sort of explanation/an explanation of sorts, but they would never learn/know the truth.
13 I’ve heard such claims before.
14 This house she looked upon as her second home.
15 This she wanted to take part in; sleep was unnecessary.
16 ”May I?” she whispered, ”And you promise not to get angry?”
17 If it is as you say, I would have discovered it right away.
18 Stan was 39, and he had made a fast career. There was no doubt about that.
19 If you buy that car, you will have problems as long as you have it.
20 If I were you, I would have gone to New York.
21 ”That is completely/totally improbable,” answered the CEO/ Managing Director. “That is not how we do things/operate in our line of business.”

CC BY-SASkrevet av Per Lysvåg og Karin Dwyer Løken.
Sist faglig oppdatert 27.11.2018

Læringsressurser

Working with Grammar