Hopp til innhold

Oppgave

Å bryte normer knyttet til kjønn og seksualitet

Det å bryte kjønnsnormer enten i form av seksualitet eller kjønnsuttrykk er stadig mer akseptert i dagens samfunn, men mange møter likevel fordommer og diskriminering.

LK20
To mennesker kysser bak et regnbueflagg. Foto.

Oppgave 1

  1. Diskuter hvordan det er å "komme ut" eller stå fram som annerledes enn flertallet når det gjelder kjønn og seksualitet. Hva tror dere kan være det aller vanskeligste?
  2. Hvordan er det på din skole eller i ditt lokalmiljø? Er det et miljø hvor det er akseptert og trygt å være noe annet enn heterofil gutt eller jente? Hvorfor/hvorfor ikke?

Oppgave 2: Alt om min far

Se dokumentarfilmen Alt om min far. Filmen handler Esben Esther Pirelli Benestad. Pirelli Benestad er en av Norges få åpne transpersoner. Han er en far som oppfatter seg selv som både kvinne og mann. Filmen er regissert av sønnen, Even Benestad.

Filmen er over litt over 1 time lang. Hvis du ikke rekker å se hele, kan det være greit å se fra ca. 23 minutter uti filmen og 20 minutter frem.

  1. Pirelli Benestad snakker om "overflate" når det gjelder kjønnsuttrykk. Hva mener hen med det?
  2. Filmen tar opp vanskelige spørsmål, som forskjellen på det være en mann som som kler seg som en kvinne, og det å være en mann som også er en kvinne. Hva er forskjellen, tror du?
  3. Handler kjønn mest om subjektive følelser, biologi og medfødte forskjeller, eller om samfunnets normer og kultur? Begrunn svaret.
  4. Hvordan ville du selv reagert om noen i din nærmeste familie eller omgangskrets ønsket å bryte kjønnsnormene så tydelig som Espen gjør når han blir til Esther Pirelli? Hvorfor tror du at du ville reagert slik?
  5. Hva betyr det å akseptere at noen er annerledes når det gjelder kjønn og seksualitet? Nevn minst to konkrete eksempler.
Sist oppdatert 03.06.2020
Skrevet av Inga Berntsen Rudi, Karl Henrik Aanesen og Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Kjønn, seksualitet og grensesetting