Hopp til innhold

Fagartikkel

Lovverk om seksualitet

Lovverket vårt beskytter deg fra å bli diskriminert på grunn av din seksualitet. Men det har ikke alltid vært sånn.

LK20
Et homofilt par kledd til vielse holder hender. Foto.

Endringer i lovverk over tid

Fram til 1972 var det forbudt med homofili i Norge. Faktisk var det slik at en paragraf i straffeloven som mellom 1902 og 1972 likestilte seksuell omgang mellom menn med utukt mot dyr. Seksuell orientering utenom å være heterofil var den gang altså omgang mellom menn. Andre former for seksuell orientering var ikke omtalt på 1970-tallet. Denne paragrafen, paragraf 213, ble altså avviklet i 1972.

I 1981 ble det vedtatt en lov som sa at det ble kriminelt med grovt krenkede ytringer "overfor en person eller gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering".

I 1993 ble partnerskapsloven vedtatt. Loven ga to personer av samme kjønn rett til å inngå partnerskap og få det registrert.

Dagens lovverk

Partnerskapsloven ble erstattet i 2008 av den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Ekteskapsloven sidestiller nå ekteskap mellom to personer av samme kjønn med ekteskap mellom to personer av forskjellig kjønn.

I tillegg til ekteskapsloven er det flere lover som skal sørge for at ulik seksualitet, kjønn og kjønnsidentitet ikke blir diskriminert eller utsatt for hatefulle ytringer. Dette gjelder blant annet straffeloven, hvor det å bli utsatt for hatefulle ytringer på grunn av sin seksuelle legning er straffbart.

I likestillings- og diskrimineringsloven kan vi lese at lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering blant annet på grunn av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kilder

Sist oppdatert 22.05.2020
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Kjønn, seksualitet og grensesetting