Hopp til innhold

Fagstoff

Sikkerhet og risikovurdering

Siden du skal risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra dem på en forsvarlig måte, må du kjenne til hvordan du kan bruke sikkerhetsdatablader. I tillegg vil kunnskapen du har om HMS, ordensregler og utstyr, hjelpe deg til å unngå farlige situasjoner.
En skjeggete mann på et rotete laboratorium. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sikkerhet på laben – ditt og alles ansvar

Det er viktig å tenke på sikkerhet og når du arbeider i et laboratorium. Alle ordensregler, rutiner for avfallshåndtering og sikkerhetsregler i laboratoriet er der for å hindre helseskader og for at laboratoriet skal være en praktisk og trygg arbeidsplass. I et skolelaboratorium med mange brukere er det ekstra viktig at alle tar ansvar og følger reglene som gjelder der.

E-forelesningen «Sikkerhet i laboratoriet» oppsummerer gode labrutiner, sikkerhet og førstehjelp i laboratoriet.

Sikkerhetsdatablad

Når du bruker kjemikalier i forsøkene dine, er sikkerhetsdatabladene det oppslagsverket som gir deg all nødvendig informasjon om kjemikaliene. Sikkerhetsdatabladene inneholder standardiserte internasjonale risikosetninger og sikkerhetssetninger som skal gjøre informasjonen lett å forstå.

Merkingen på emballasjen gir også viktig informasjon. Til sammen skal databladene og merkingen sikre at all behandling av kjemikalier kan skje så trygt at verken mennesker, miljø eller omgivelser blir skadet.


Risikovurdering

Hensikten med å risikovurdere forsøk er at du skal minske risikoen for uhell og bli bevisst mulige faremomenter. Det innebærer blant annet å

  • kontrollere faremomenter og avfallshåndtering for de kjemikaliene du skal bruke
  • erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige stoffer
  • bruke riktig verneutstyr og avtrekk når det trengs
  • sikre at brennere og kokeutstyr står stødig
  • tenke gjennom hva som kan gå galt, og gjøre tiltak for å redusere risikoen

Dokumentasjon av risikovurdering

Du kan bruke dokumentasjonsverktøyet til å risikovurdere alle forsøkene dine. Når du har svart på spørsmålene, kan du laste ned en samlet risikovurdering for forsøket.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 22.02.2020

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport