Hopp til innhold

Verktøy og mal

Rapportgenerator for naturfag og biologi

Dette verktøyet skal hjelpe deg med å skrive en ryddig og oversiktlig naturvitenskapelig rapport. Husk å laste ned dokumentet du har lagd, før du lukker siden.

Relatert innhold

En forsøksrapport skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal kunne gjenskape forsøket. Her får du en kort interaktiv veiledning.

Naturvitenskaplige rapporter er en egen sjanger med faste punkt og et presist språk. Her finner du en trinnvis veiledning i å skrive en forsøksrapport.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle og Ragnhild Baglo.
Sist faglig oppdatert 11.06.2021

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport