Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva tror du om årsaker til klimaendringene?

I denne oppgaven skal du prøve å skille mellom påstander og fakta og vurdere pålitelighet hos ulike kilder.

Heftet «NATUREN – ikke menneskene – styrer jordens klima!» ble for en tid tilbake sendt ut til alle landets videregående skoler. Publikasjonen stammer fra foreningen Klimarealistene.

I et tilsvar med faglige vurderinger og referanser har Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) og Cicero: Senter for klimaforskning påvist faglige feil, forvrengning, utelatelser og misforståelser, og innholdet sammenlignes med propaganda. Hva mener du?

Debattoppgaver

  1. Vurder fakta, påstander og argumenter fra begge hold. Hva mener du?
  2. Hvordan kan man vite om opplysningene kommer fra pålitelige kilder?
  3. Hvordan er påstandene underbygd i de to publikasjonene fra Cicero og Bjerknes og i heftet fra Klimarealistene?
  4. Hvorfor skulle noen ønske å spre uriktig informasjon om klimaforskning?
  5. Hvem står bak Klimarealistene, Cicero og Bjerknessenteret for klimaforskning?
  6. Hva synes du om at slike brosjyrer blir sendt ut til alle landets videregående skoler?


Menneskeheten, «vi», står overfor vår vanskeligste situasjon noensinne.


Hva skal vi gjøre?

Vi setter inn klimatiltak

Vi setter ikke inn klimatiltak

Dersom globale klimaendringer ikke er menneskeskapte:

Vi påfører oss en masse unødvendige kostnader.
Faren for en alvorlig global nedgangstid er stor.

Smilefjes med trist uttrykk. Illustrasjon.

Vi var heldige, vi brukte ikke penger unødig, og klimaet ville uansett ha blitt som det ble.

Grønt smilefjes med solbriller. Illustrasjon.

Dersom globale klimaendringer er menneskeskapte:

Vi hadde store kostnader, men pengene var vel anvendt, fordi vi ble reddet fra de verste klimakatastrofene.

Smilefjes med fornøyd smil. Illustrasjon.

Vi var uheldige, vi burde ha gjort noe. Det er stor sannsynlighet for globale katastrofer innen økonomi, politikk, samfunn, helse og miljø.

Grønt smilefjes gråter så tårene spruter. Illustrasjon.

I filmen Klimakrisa – Folkeopplysningen med Andreas Wahl og Klimarealistene lar programleder Andreas Wahl klimaskeptikerne slippe til og ettergår alle deres påstander for å sjekke om de har noe for seg.

Relatert innhold

Hvilke kilder kan vi stole på, og kan vi bruke dem som vi vil? Vi trenger kompetanse i å søke informasjon, og være i stand til å vurdere kvaliteten.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 14.05.2018

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport