Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    I denne læringsstien skal du lære om byen Shanghai.

     

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • vite om sentrale trekk ved Shanghais historie
    • vite litt om hvorfor Shanghai har vært så viktig for norske interesser i Kina