Hopp til innhold

Fagstoff

På tur til Shanghai

Ma Hong og Li Meiyu sjekker inn på hotell. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Ma Hong og Li Meiyu bestemmer seg for å dra på tur til Shanghai. De bestiller flybilletter, og sjekker inn på et hotell når de er framme.

På tur til Shanghai

0:00
-0:00

去上海玩儿

李美玉:

马红,你周末有安排吗?

马红:

没有,我大概就在家里休息吧…

李美玉:

这么无聊… 你有没有去过上海?

马红:

没有,你呢?

李美玉:

我去过一次,要不要这个周末一起去上海玩儿?我当导游!

马红:

当然好呀!

(第二天,在售票处)

李美玉:

你好,我们要两张去上海的往返票。

售票员:

哪天的?

李美玉:

后天早上去,星期天下午回,最好是国航的。

售票员:

好,我看一下… 后天早上的票快卖完了,国航的已经没有了,但是还有两张南航的票,八点半起飞,十点零五分到。

李美玉:

那回来呢?

售票员:

回来还有很多航班,国航也有很多票,比如说下午四点半。

李美玉:

可以,那就这样。要多少钱?

售票员:

公务舱要两千五百元,经济舱要一千六。

李美玉:

要经济舱的,你说呢,马红?

马红:

我想要经济舱,公务舱比较舒服,但是太贵了,经济舱的就可以了。

(在酒店)

马红:

你好,请问,你们有房间吗?

服务员:

你好,请问你们要单人房还是双人房?

李美玉:

我们要一个双人房。

马红:

一个晚上多少钱?

服务员:

双人房一个晚上三百三十元,包括早餐。你们住几天?

马红:

我们住两个晚上。

服务员:

好,一共是六百六十元,另外再加二百元押金。

马红:

好。我刷卡。

Kinesisk tradisjonell

去上海玩兒

李美玉:

馬紅,你周末有安排嗎?

馬紅:

沒有,我大概就在家裡休息吧…

李美玉:

這麼無聊… 你有沒有去過上海?

馬紅:

沒有,你呢?

李美玉:

我去過一次,要不要這個周末一起去上海玩兒?我當導游!

馬紅:

當然好呀!

(第二天,在售票處)

李美玉:

你好,我們要兩張去上海的往返票。

售票員:

哪天的?

李美玉:

后天早上去,星期天下午回,最好是國航的。

售票員:

好,我看一下… 后天早上的票快賣完了,國航的已經沒有了,但是還有兩張南航的票,八點半起飛,十點零五分到。

李美玉:

那回來呢?

售票員:

回來還有很多航班,國航也有很多票,比如說下午四點半。

李美玉:

可以,那就這樣。要多少錢?

售票員:

公務艙要兩千五百元,經濟艙要一千六。

李美玉:

要經濟艙的,你說呢,馬紅?

馬紅:

我想要經濟艙,公務艙比較舒服,但是太貴了,經濟艙的就可以了。

(在酒店)

馬紅:

你好,請問,你們有房間嗎?

服務員:

你好,請問你們要單人房還是雙人房?

李美玉:

我們要一個雙人房。

馬紅:

一個晚上多少錢?

服務員:

雙人房一個晚上三百三十元,包括早餐。你們住幾天?

馬紅:

我們住兩個晚上。

服務員:

好,一共是六百六十元,另外再加二百元押金。

馬紅:

好。我刷卡。

Nøkkelord

0;上海 – Shànghǎi – Shanghai

就这样 – jiù zhèyàng – slik får det bli

大概 – dàgài – sannsynligvis

公务舱 – gōngwùcāng – businessklasse

– jiù – bare; nettopp

经济舱 – jīngjìcāng – økonomiklasse

– lǐ – (inne) i

当然 – dāngrán – selvfølgelig

休息 – xiūxi – å hvile (seg)

舒服 – shūfu – komfortabel

无聊 – wúliáo – kjedelig

房间 – fángjiān – rom

– guo – (aspektpartikkel)

单人房 – dānrénfáng – enkeltrom

– dāng – å ha rolle som

双人房 – shuāngrénfáng – dobbeltrom

导游 – dǎoyóu – guide

想要 – xiǎngyào – å ville (ha)

售票处 – shòupiàochù – billettkontor

包括 – bāokuò – å inkludere

往返 – wǎngfǎn – tur-retur

早餐 – zǎocān – frokost

– wán – å være ferdig

另外 – lìngwài – i tillegg

起飞 – qǐfēi – å lette

– jiā – å legge til

航班 –hángbān – flyavgang

押金 – yājīn – depositum

Tekst skrevet med pinyin:

Qù Shànghǎi wánr

Lǐ Měiyù:

Mǎ Hóng, nǐ zhōumò yǒu ānpái ma?

Mǎ Hóng:

Méi yǒu, wǒ dàgài jiù zài jiālǐ xiūxi ba…

Lǐ Měiyù:

Zhème wúliáo… Nǐ yǒu méi yǒu qùguo Shànghǎi?

Mǎ Hóng:

Méi yǒu, nǐ ne?

Lǐ Měiyù:

Wǒ qùguò yí cì, yào bu yào zhè ge zhōumò yìqǐ qù Shànghǎi wánr? Wǒ dāng dǎoyóu!

Mǎ Hóng:

Dāngrán hǎo ya!

(Dì èr tiān, zài shòupiào chù)

Lǐ Měiyù:

Nǐ hǎo, wǒmen yào liǎng zhāng qù Shànghǎi de wǎngfǎn piào.

Shòupiàoyuán:

Nǎ tiān de?

Lǐ Měiyù:

Hòutiān zǎoshang qù, xīngqītiān xiàwǔ huí, zuìhǎo shì Guóháng de.

Shòupiàoyuán:

Hǎo, wǒ kàn yíxià… hòutiān zǎoshang de piào kuài màiwán le, Guóháng de yǐjīng méi yǒu le, dànshì hái yǒu liǎng zhāng Nánháng de piào, bā diǎn bàn qǐfēi, shí diǎn líng wǔ fēn dào.

Lǐ Měiyù:

Nà huílai ne?

Shòupiàoyuán:

Huílai hái yǒu hěn duō hángbān, Guóháng yě yǒu hěn duō piào, bǐrú shuō xiàwǔ sì diǎn bàn.

Lǐ Měiyù:

Kěyǐ, nà jiù zhèyàng. Yào duōshao qián?

Shòupiàoyuán:

Gōngwùcāng yào liǎngqiān wǔbǎi yuán, jīngjìcāng yào yìqiān liù.

Lǐ Měiyù:

Yào jīngjìcāng de, nǐ shuō ne, Mǎ Hóng?

Mǎ Hóng:

Wǒ xiǎngyào jīngjìcāng, gōngwùcāng bǐjiào shūfu, dànshì tài guì le, jīngjìcāng de jiù kěyǐ le.

(Zài jiǔdiàn)

Mǎ Hóng:

Nǐ hǎo, qǐng wèn, nǐmen yǒu fángjiān ma?

Fúwùyuán:

Nǐ hǎo , qǐng wèn nǐmen yào dānrénfáng háishi shuāngrénfáng?

Lǐ Měiyù:

Wǒmen yào yí ge shuāngrénfáng.

Mǎ Hóng:

Yí ge wǎnshang duōshao qián?

Fúwùyuán:

Shuāngrénfáng yí ge wǎnshang sānbǎi sānshí yuán, bāokuò zǎocān. Nǐmen zhù jǐ tiān?

Mǎ Hóng:

Wǒmen zhù liǎng ge wǎnshang.

Fúwùyuán:

Hǎo, yígòng shì liùbǎi liùshí yuán, lìngwài zài jiā èrbǎi yuán yājīn.

Mǎ Hóng:

Hǎo. Wǒ shuākǎ.

Adverbet

Adverbet jiù er et av mange ord på kinesisk som kan ha forskjellige betydninger og funksjoner. Vi har lært at jiù kan brukes til å indikere at en handling inntreffer tidligere enn forventet. I denne leksjonen har vi jiù i to andre betydninger. Det betyr «bare» i 就在家里休息 jiù zài jiālǐ xiūxi – «bare hvile hjemme»; og det betyr «nettopp»; «akkurat» i uttrykket 就这样 jiù zhèyàng – «slik får det bli» (direkte oversatt: «nettopp slik»).

Vis tekst på norsk

Tekst skrevet på norsk:

På tur til Shanghai

Li Meiyu:

Ma Hong, har du planer i helgen?

Ma Hong:

Nei, jeg blir vel bare hjemme og slapper av …

Li Meiyu:

Så kjedelig … Har du noen gang vært i Shanghai?

Ma Hong:

Nei, hva med deg?

Li Meiyu:

Jeg har vært der én gang. Skal vi dra sammen på tur til Shanghai i helgen? Jeg kan være guide!

Ma Hong:

Selvfølgelig er det greit!

(Neste dag, på billettkontoret)

Li Meiyu:

God dag! Vi vil ha to tur-retur-billetter til Shanghai.

Billettselger:

Til hvilken dag?

Li Meiyu:

Vi vil dra dit på morgenen i overimorgen, og dra tilbake på ettermiddagen på søndag. Det beste ville være om det var med Air China.

Billettselger:

OK, la meg ta en kikk … Billettene på morgenen i overimorgen er snart utsolgt. Vi har ikke noen igjen med Air China, men vi har fremdeles to billetter med China Southern Airlines, som tar av klokken 8.30 og er framme klokken 10.05.

Li Meiyu:

Hva med tilbaketuren?

Billettselger:

På tilbaketuren er det fremdeles mange flyavganger. Air China har også mange billetter, for eksempel klokken halv fem på ettermiddagen.

Li Meiyu:

Det er greit, da sier vi det slik. Hvor mye koster det?

Billettselger:

Businessklasse koster 2500 yuan, økonomiklasse koster 1600.

Li Meiyu:

Vi vil ha billetter på økonomiklasse. Eller hva sier du, Ma Hong?

Ma Hong:

Jeg vil ha økonomiklasse. Businessklasse er relativt komfortabelt, men det er for dyrt, så det er greit med økonomiklassebilletter.

(På hotellet):

Ma Hong:

God dag! Unnskyld, har dere ledige rom?

Resepsjonist:

God dag! Kan jeg spørre om dere vil ha enkeltrom eller dobbeltrom?

Li Meiyu:

Vi vil ha et dobbeltrom.

Ma Hong:

Hvor mye koster det for en natt?

Resepsjonist:

Et dobbeltrom koster 330 yuan for en natt, inkludert frokost. Hvor mange dager skal dere bo?

Ma Hong:

Vi skal bo her to netter.

Resepsjonist:

OK, det blir 660 yuan til sammen, og i tillegg blir det 200 yuan i depositum.

Ma Hong:

Greit. Jeg betaler med kort.

Relatert innhold

I denne leksjonen skal du lære å snakke om reising på kinesisk.

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 29.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 2: På tur til Shanghai