Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lære om to viktige byer i Kina: Beijing og Xi’an.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite om sentrale trekk ved Beijings historie
  • vite om sentrale trekk ved Xi’ans historie