Hopp til innhold

Fagstoff

Forklaringer til grammatikk til leksjon 12

Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen Nyheter.
Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Durativt aspekt

我还有一些吃的,再说电视上这几天有很多好玩的节目,我们先等着吧。
Wǒ hái yǒu yìxiē chīde, zàishuō diànshìshàng zhè jǐ tiān yǒu hěn duō hǎowán de jiémù, wǒmen xiān děngzhe ba.
«Jeg har fremdeles noe mat, og dessuten er det mange morsomme programmer på TV disse dagene, vi får vente litt først.»

Aspektpartikkelen zhe (durativt aspekt) til bruk bak verb/tilstandsverb når en handling eller tilstand pågår, har vi vært innom tidligere. Bruken av i 我们先等着吧 wǒmen xiān děngzhe ba over er ganske likt, men her brukes den samme partikkelen på en litt mer spesialisert måte. 我们先等着吧 kan oversettes med «vi venter litt først», og her brukes til å uttrykke at man skal fortsette å vente på ubestemt (men begrenset) tid. Andre eksempler:

我现在不方便拿这个东西,你放着吧。
Wǒ xiànzài bù fāngbiàn ná zhè ge dōngxi, nǐ fàngzhe ba.
«Det passer ikke å ta denne greia nå, legg den ned.»

停着,我喘不过来气。
Tíngzhe, wǒ chuǎn-buguòlái qì.
«Stopp litt, jeg har helt mistet pusten.»

2. Passiv

哎呀,我们被关在宿舍里了,出不了门了!

Āiyā, wǒmen bèi guān zài sùshèli le, chūbuliǎo mén le!
«Uff, vi har blitt stengt inne på internatet og kan ikke gå ut!»

I setningen over ser vi bruken av koverbet bèi. brukes når man vil uttrykke at noen utsettes for noe (som regel negativt). Den eller det som utgjør dette negative, kan enten være eksplisitt eller (som i setningen over) være utelatt, men underforstått ut fra konteksten. Sammenlign:

我被打了。 – Wǒ bèi dǎ le. – «Jeg ble slått.»
他被警察抓了。 – Tā bèi jǐngchá zhuā le. – «Han ble tatt av politiet.»

3. 一…就… yī … jiù ...

那再忍一忍吧,但是沙尘暴一过去我就出去了,我还得活动活动呢!
Nà zài rěn yi rěn ba, dànshì shāchénbào yī guòqù wǒ jiù chūqù le, wǒ hái děi huódòng huódòng ne!

一…就… er et fast setningsmønster, og og her må ikke forveksles med andre bruksmåter de har hver for seg. Denne konstruksjon kan oversettes med «Akkurat idet …, så ...», som for eksempel i setningen over: 沙尘暴一过去我就出去了。 – «Med en gang sandstormen er over, drar jeg ut.». Dette mønsteret brukes altså til å uttrykke at noe skjer med én gang en gitt betingelse er oppfylt. Flere eksempler:

我一告诉他,他就生气了。
Wǒ yī gàosu tā, tā jiù shēngqì le.
«Han ble sint med en gang jeg sa det.»

我儿子一到家就开始看电视。
Wǒ érzi yī dào jiā jiù kāishǐ kàn diànshì.
«Sønnen min begynner å se TV med en gang han kommer hjem.»

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 28.06.2017

Læringsressurser

Leksjon 12: Nyheter